If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Əgər vebsayt filtrindən istifadə edirsinizsə *.kastatic.org*.kasandbox.org domenlərinin əngəllənməmiş olduğundan əmin olun.

Əsas məzmun

Vahid: Vurma və bölmə

Bu dərsdə inkişaf etdirdiyin bölmələri müəyyənləşdir:
Bu dərslərdə inkişaf etdirdiyin bölmələri müəyyənləşdir:
Bu dərslərdə inkişaf etdirdiyin bölmələri müəyyənləşdir:
Bu dərslərdə inkişaf etdirdiyin bölmələri müəyyənləşdir:
Bu 18 sualla Vurma və bölmə mövzularını necə başa düşdüyünü yoxla

Bu bölmə haqqında

Biz bu dərsdə tam ədədləri vurmağı və bölməni öyrənəcəyik. Mövzu birrəqəmli ədədləri vurma və bölmə ilə başlayıb, çoxrəqəmli ədədlərlə davam edəcək. Biz həmçinin söz məsələlərini, qruplaşdırmanı və qalıqları əhata edəcəyik.