If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Əgər vebsayt filtrindən istifadə edirsinizsə *.kastatic.org*.kasandbox.org domenlərinin əngəllənməmiş olduğundan əmin olun.

Əsas məzmun

Vahid: Çoxrəqəmli ədədləri vurun və bölün

Bu bölmə haqqında

Biz bu dərsdə tam ədədləri vurmağı və bölməni öyrənəcəyik. Mövzu birrəqəmli ədədləri vurma və bölmə ilə başlayıb, çoxrəqəmli ədədlərlə davam edəcək. Biz həmçinin söz məsələlərini, qruplaşdırmanı və qalıqları əhata edəcəyik.
Bu dərslərdə inkişaf etdirdiyin bölmələri müəyyənləşdir:
Bu dərslərdə inkişaf etdirdiyin bölmələri müəyyənləşdir:
Bu 9 sualla Çoxrəqəmli ədədləri vurun və bölün mövzularını necə başa düşdüyünü yoxla