Əgər bu mesajı görürsünüzsə, deməli bu vebsayta giriş mənbələrində problem yaşayırıq deməkdir.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Əsas məzmun

Fiqurların əks olunması

Verilmiş əks etdirmənin nəticəsini tapmağı öyrənin.
Bu məqalədə biz müxtəlif fiqurların müxtəlif əks olunmalardan əldə olunan nəticələrini tapacağıq.

Əks olunma xətti

Əks olunma güzgü rolu oynayan dəyişmədir: Bu dəyişmə əks olunma xəttinin qarşı tərəflərində olan bütün nöqtələr cütlüyünü qarşılıqlı dəyişir.
Əks olunma xətti tənliklə və ya bu xətdən keçən iki nöqtə ilə təyin oluna bilər.

Bölmə 1: Nöqtələrin əks olunması

Gəlin üfüqi xətt üzərində əks olunma nümunəsini araşdıraq

Bizdən A(6,7) nöqtəsinin y=4 əks olunmasından əldə olunan nəticəsi olan A nöqtəsini tapmaq soruşulur.

Həll

Addım 1: Perpendikulyar parçanı A-dan əks olunma xəttinə qədər uzadın və onu ölçün.
Əks olunma xətti tamamilə üfüqi olduğundan ona perpendikulyar olan xətt tamamilə şaquli olacaq.
Addım 2: Parçanı eyni istiqamətdə eyni ölçüdə uzadın.
Cavab: A nöqtəsi (6,1) koordinatlarındadır.

Sizin növbənizdir!

Yoxlama tapşırığı

B(7,4) nöqtəsinin x=2 əks olunmasından alınan nəticəsini çəkin.

Çətinliyi artırılmış çalışma

(25,33) koordinatlarının y=0 əks olunmasından əldə olunan nəticəsi nədir?
(
 • Cavabınız belə olmalıdır
 • 6 kimi bir tam ədəd
 • 3/5 kimi sadələşdirilmiş düzgün kəsr
 • 7/4 kimi sadələşdirilməmiş düzgün kəsr
 • 1 3/4 kimi qarışıq ədəd
 • 0.75 kimi onluq kəsr
 • pinin qatı, 12kimi pi or 2/3 pi
,
 • Cavabınız belə olmalıdır
 • 6 kimi bir tam ədəd
 • 3/5 kimi sadələşdirilmiş düzgün kəsr
 • 7/4 kimi sadələşdirilməmiş düzgün kəsr
 • 1 3/4 kimi qarışıq ədəd
 • 0.75 kimi onluq kəsr
 • pinin qatı, 12kimi pi or 2/3 pi
)

Gəlin diaqonal xətt üzərində əks olunma nümunəsini araşdıraq

Bizdən C(2,9) nöqtəsinin y=1x əks olunmasından əldə olunan nəticəsi olan C nöqtəsini tapmaq soruşulur.

Həll

Addım 1: Perpendikulyar parçanı C-dan əks olunma xəttinə qədər uzadın və onu ölçün.
Əks olunma xətti eyni diaqonaldan keçdiyindən, ona perpendikulyar olan xətt digər diaqonaldan keçməlidir. Başqa sözlə desək, əmsalları 1-1 olan xətlər hər zaman bir-birlərinə perpendikulyardırlar.
Əmin olmaq üçün, gəlin məsafəni "diaqonallarla" ölçək:
Addım 2: Parçanı eyni istiqamətdə eyni ölçüdə uzadın.
Cavab: C nöqtəsi (8,3) koordinatlarındadır.

Sizin növbənizdir!

Yoxlama tapşırığı

D(3,5) nöqtəsinin y=x+2 əks olunmasından alınan nəticəsini çəkin.

Çətinliyi artırılmış çalışma

(12,12) koordinatlarının y=x əks olunmasından əldə olunan nəticəsi nədir?
(
 • Cavabınız belə olmalıdır
 • 6 kimi bir tam ədəd
 • 3/5 kimi sadələşdirilmiş düzgün kəsr
 • 7/4 kimi sadələşdirilməmiş düzgün kəsr
 • 1 3/4 kimi qarışıq ədəd
 • 0.75 kimi onluq kəsr
 • pinin qatı, 12kimi pi or 2/3 pi
,
 • Cavabınız belə olmalıdır
 • 6 kimi bir tam ədəd
 • 3/5 kimi sadələşdirilmiş düzgün kəsr
 • 7/4 kimi sadələşdirilməmiş düzgün kəsr
 • 1 3/4 kimi qarışıq ədəd
 • 0.75 kimi onluq kəsr
 • pinin qatı, 12kimi pi or 2/3 pi
)

Part 2: Çoxbucaqlıların əks olunması

Gəlin nümunə çalışmanı araştıraq

Aşağıda EFGH düzbucaqlısının çəkildiyini hesab edin. Gəlin onun y=x5 xətti üzərində əks olunmasından əldə olunan EFGH düzbucaqlısını çəkək.

Həll

Biz çoxbucaqlını əks etdirərkən, ehtiyacımız olan sadəcə əks olunmanı bütün təpələr üzərində tətbiq etməkdir (çoxbucaqlının çevrilməsi və fırladılmasında olduğu kimi).
Burada əsl təpələr və onlardan əldə olunan nəticələr var. Nəzərə alın ki, E, FH eynən G kimi əks olunma xəttinin qarşı tərəfində idilər. Eyni şey onlardan əldə olunan nəticələr üçündə doğrudur, amma tərəflər dəyişdirilmişdir!
İndi biz sadəcə təpələri birləşdiririk.

Sizin növbənizdir!

Çalışma 1

IJKL parçalarının y=3 əks olunmasından əldə olunan nəticələrini çəkin.

Çalışma 2

MNO üçbucağının y=1x əks olunmasından əldə olunan nəticəsini çəkin.