If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Əgər vebsayt filtrindən istifadə edirsinizsə *.kastatic.org*.kasandbox.org domenlərinin əngəllənməmiş olduğundan əmin olun.

Əsas məzmun
Hazırki vaxt:0:00Toplam müddət:2:48

Uzunluqların müxtəlif vahidlərlə ölçülməsi

Video transkripsiyası

Yuxarıda və aşağıda eyni yaşıl düzbucaqlı verilmişdir. Biz bu düzbucaqlının ölçülərini tapmalıyıq. Bunun üçün iki müxtəlif üsuldan istifadə edəcəyik. Yuxarıdakı variantda düzbucaqlının neçə kağız qısqacı ölçüsündə olduğunu tapaq. Aşağıdakı variantda isə düzbucaqlının neçə sm olduğunu tapaq. Yuxarıdakı variantdan başlayaq. Videonu dayandırın. Düzbucaqlı neçə kağız qısqacı ölçüsündədir? Gəlin birlikdə baxaq. Düzbucaqlının buradan başladığını və burada bitdiyini görürük. Gördüyümüz kimi burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kağız qısqacı var. Yəni, bu düzbucaqlı 10 kağız qısqacı ölçüsündədir. İndi isə santimetrlə ölçək. Bu dəfə biz xətkeşdən istifadə edəcəyik. Gəlin başqa bir rənglə yazaq. Sol künc buradadır. Bu isə sağ küncdür. Gördüyümüz kimi, düzbucaqlı 1, 2, 3, 4, 5 santimetrdir. 5 santimetr. Eyni ölçülü iki düzbucaqlıdan biri 10 kağız qısqacı, biri isə 5 santimetr ölçüsündədir. Deməli, düzbucaqlını ölçmək üçün santimetrə nəzərən daha çox kağız qısqacı lazımdır. Buna əsasən, hansının daha böyük ölçü vahidi olduğunu tapaq. Burada istifadə olunan kağız qısqacları yoxsa santimetr? Videonu dayandırıb cavabı tapmağa çalışın. Cavab məncə aydındır. Buradakı santimetrə nəzər salsanız, onun kağız qısqacından geniş olduğunu görərsiniz. Ancaq ölçülərə diqqət etsək, düzbucaqlını ölçmək üçün santimetrə nəzərən daha çox kağız qısqacı olduğunu görərik. Daha çox kağız qısqacı lazımdır, çünki o, daha kiçik ölçü vahididir. Ona görə onun sayı çox olmalıdır. Deməli, bu, daha kiçik ölçü vahididir. Əslində oxu bu tərəfə doğru çəkməliyəm. Kağız qısqacı kiçik ölçü vahididir. Santimetr isə böyük ölçü vahididir. Düzbucaqlını ölçmək üçün daha az santimetr lazımdır. Əgər bu iki şəkli müqayisə etsəniz, santimetrin daha böyük olduğunu görərsiniz. Santimetr kağız qısqacından daha böyükdür.