If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Əgər vebsayt filtrindən istifadə edirsinizsə *.kastatic.org*.kasandbox.org domenlərinin əngəllənməmiş olduğundan əmin olun.

Əsas məzmun

Həcmi tapma çalışması üçün fiqurlara parçalama

Qeyri-bərabər 3D fiqurların həcmini artan çətinliklə tapmağa çalışın. İlk maddələrdə vahid kublar olacaqdır. Daha sonra ancaq işarələnən tərəf uzunluqları ilə yoxlayın.

Fiqurların vahid kublara görə ayrılması

Çalışma 1A
Vahid kub:
Vahid kub göstərilib.
Aşağıdakı fiqurun həcmi nə qədərdir?
Qabaqdan GörünüşArxadan Görünüş
 • Cavabınız belə olmalıdır
 • 6 kimi bir tam ədəd
 • 0.75 kimi onluq kəsr
 • 3/5 kimi sadələşdirilmiş düzgün kəsr
 • 7/4 kimi sadələşdirilməmiş düzgün kəsr
 • 1 3/4 kimi qarışıq ədəd
vahid

Çalışma 1B
Vahid kub:
Vahid kub göstərilib.
Aşağıdakı fiqurun həcmi nə qədərdir?
Öndən görünüşArxadan görünüş
 • Cavabınız belə olmalıdır
 • 6 kimi bir tam ədəd
 • 0.75 kimi onluq kəsr
 • 3/5 kimi sadələşdirilmiş düzgün kəsr
 • 7/4 kimi sadələşdirilməmiş düzgün kəsr
 • 1 3/4 kimi qarışıq ədəd
vahid

Bu tipdə daha çox çalışma istəyirsiniz? Bu tapşırığı nəzərdən keçirin.

Fiqurların tərəf və uzunluğuna görə ayrılması

Çalışma 2B
Aşağıdakı fiqur 2 düzbucaqlı prizmadan düzəlib.
Aşağıdakı fiqurun həcmi nə qədərdir?
İki düzbucaqlı prizmadan ibarət bir fiqur. İlk düzbucaqlı prizma 2 santimetr uzunluğa, 6 santimetr enə və 5 santimetr hündürlüyə malikdir. İkinci düzbucaqlı prizma birinci düzbucaqlı prizmanın arxasında yerləşib. 8 santimetr uzunluğa, 1 santimetr enə və 5 santimetr hündürlüyə malikdir.
 • Cavabınız belə olmalıdır
 • 6 kimi bir tam ədəd
 • 0.75 kimi onluq kəsr
 • 3/5 kimi sadələşdirilmiş düzgün kəsr
 • 7/4 kimi sadələşdirilməmiş düzgün kəsr
 • 1 3/4 kimi qarışıq ədəd
 kub sm

Çalışma 2A
Aşağıdakı fiqur 2 düzbucaqlı prizmadan düzəlib.
Aşağıdakı fiqurun həcmi nə qədərdir?
2 düzbucaqlı prizmadan ibarət fiqur. İlk düzbucaqlı prizma 10 santimetr uzunluğa, 6 santimetr enə və 3 santimetr hündürlüyə malikdir. İkinci düzbucaqlı prizma 4 santimetr uzunluğa, 6 santimetr enə və 4 santimetr hündürlüyə malikdir.
 • Cavabınız belə olmalıdır
 • 6 kimi bir tam ədəd
 • 0.75 kimi onluq kəsr
 • 3/5 kimi sadələşdirilmiş düzgün kəsr
 • 7/4 kimi sadələşdirilməmiş düzgün kəsr
 • 1 3/4 kimi qarışıq ədəd
 kub sm

Bu tipdə daha çox çalışma istəyirsiniz? Bu tapşırığı nəzərdən keçirin.