If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Əgər vebsayt filtrindən istifadə edirsinizsə *.kastatic.org*.kasandbox.org domenlərinin əngəllənməmiş olduğundan əmin olun.

Əsas məzmun

Həcm düsturu anlayışı

Düsturun niyə məntiqli olduğunu görməkdə sizə kömək edən məsələləri həll edin.

Həcm düsturu anlayışı

Çalışma 1
Düzbucaqlı prizmanın rənglərlə ayrılmış
 • Cavabınız belə olmalıdır
 • 6 kimi bir tam ədəd
 • 0, point, 75 kimi onluq kəsr
 • 3, slash, 5 kimi sadələşdirilmiş düzgün kəsr
 • 7, slash, 4 kimi sadələşdirilməmiş düzgün kəsr
 • 1, space, 3, slash, 4 kimi qarışıq ədəd
qatı var.
Hər bir rəngli qat
 • Cavabınız belə olmalıdır
 • 6 kimi bir tam ədəd
 • 0, point, 75 kimi onluq kəsr
 • 3, slash, 5 kimi sadələşdirilmiş düzgün kəsr
 • 7, slash, 4 kimi sadələşdirilməmiş düzgün kəsr
 • 1, space, 3, slash, 4 kimi qarışıq ədəd
vahid kubdan ibarətdir.
Düzbucaqlı prizmanın həcmi nə qədərdir?
 • Cavabınız belə olmalıdır
 • 6 kimi bir tam ədəd
 • 0, point, 75 kimi onluq kəsr
 • 3, slash, 5 kimi sadələşdirilmiş düzgün kəsr
 • 7, slash, 4 kimi sadələşdirilməmiş düzgün kəsr
 • 1, space, 3, slash, 4 kimi qarışıq ədəd
kub vahid
Düzbucaqlı prizma vahid kublardan ibarətdir. Düzbucaqlı prizmanın ön üzünü əmələ gətirən aşağı qat 4 qırmızı kub, orta 4 sarı kub və yuxarı qat isə 4 mavi kubdan ibarətdir. Prizmanın yuxarı üzü isə 2 sətir və 4 sütun olmaqla 8 mavi kubdan təşkil olunmuşdur. Düzbucaqlı prizmanın sağ tərəfdəki üzü isə aşağı qatda 2 qırmızı, ortada 2 sarı və yuxarıda isə 2 mavi kub olmaqla qurulmuşdur.

Çalışma 2
Düzbucaqlı prizma rənglərlə ayrılmış
 • Cavabınız belə olmalıdır
 • 6 kimi bir tam ədəd
 • 0, point, 75 kimi onluq kəsr
 • 3, slash, 5 kimi sadələşdirilmiş düzgün kəsr
 • 7, slash, 4 kimi sadələşdirilməmiş düzgün kəsr
 • 1, space, 3, slash, 4 kimi qarışıq ədəd
hissəyə bölünmüşdür.
Hər bir rəngli hissə
 • Cavabınız belə olmalıdır
 • 6 kimi bir tam ədəd
 • 0, point, 75 kimi onluq kəsr
 • 3, slash, 5 kimi sadələşdirilmiş düzgün kəsr
 • 7, slash, 4 kimi sadələşdirilməmiş düzgün kəsr
 • 1, space, 3, slash, 4 kimi qarışıq ədəd
vahid kubdan ibarətdir.
Düzbucaqlı prizmanın həcmi nə qədərdir?
 • Cavabınız belə olmalıdır
 • 6 kimi bir tam ədəd
 • 0, point, 75 kimi onluq kəsr
 • 3, slash, 5 kimi sadələşdirilmiş düzgün kəsr
 • 7, slash, 4 kimi sadələşdirilməmiş düzgün kəsr
 • 1, space, 3, slash, 4 kimi qarışıq ədəd
kub vahid
Düzbucaqlı prizma vahid kublardan ibarətdir. Prizmanın qarşı üzündə 12 kub var: 6 sətir və 2 sütun. Sol tərəf 6 yaşıl kubdan və sağ tərəf isə 6 bənövşəyi kubdan ibarətdir. Prizmanın yuxarı üzündə 10 kub var: 5 sətir və 2 sütun. Sol tərəf 5 yaşıl kubdan və sağ tərəf isə 5 bənövşəyi kubdan ibarətdir. Prizmanın sağ tərəfdəki üzü 30 bənövşəyi kubdan təşkil olunmuşdur: 6 sətir və 5 sütun.

Çalışma 3
Düzbucaqlı prizma rənglərlə ayrılmış
 • Cavabınız belə olmalıdır
 • 6 kimi bir tam ədəd
 • 0, point, 75 kimi onluq kəsr
 • 3, slash, 5 kimi sadələşdirilmiş düzgün kəsr
 • 7, slash, 4 kimi sadələşdirilməmiş düzgün kəsr
 • 1, space, 3, slash, 4 kimi qarışıq ədəd
hissəyə bölünmüşdür.
Hər bir rəngli hissə
 • Cavabınız belə olmalıdır
 • 6 kimi bir tam ədəd
 • 0, point, 75 kimi onluq kəsr
 • 3, slash, 5 kimi sadələşdirilmiş düzgün kəsr
 • 7, slash, 4 kimi sadələşdirilməmiş düzgün kəsr
 • 1, space, 3, slash, 4 kimi qarışıq ədəd
vahid kubdan ibarətdir.
Düzbucaqlı prizmanın həcmi nə qədərdir?
 • Cavabınız belə olmalıdır
 • 6 kimi bir tam ədəd
 • 0, point, 75 kimi onluq kəsr
 • 3, slash, 5 kimi sadələşdirilmiş düzgün kəsr
 • 7, slash, 4 kimi sadələşdirilməmiş düzgün kəsr
 • 1, space, 3, slash, 4 kimi qarışıq ədəd
kub vahid
Düzbucaqlı prizma vahid kublardan ibarətdir. Prizmanın qarşı üzündə 10 kub var: 2 sətir və 5 sütun. Soldan sağa doğru getdikcə hər sütundakı 2 kubun rəngləri: mavi, çəhrayı, yaşıl, bənövşəyi və qırmızı. Düzbucaqlı prizmanın yuxarı üzü 20 kubdan təşkil olunmuşdur: 4 sətir və 5 sütun. Soldan sağa doğru getdikcə hər sütundakı 4 kubun rəngləri: mavi, çəhrayı, yaşıl, bənövşəyi və qırmızı. Prizmanın sağ üzü 8 kubdan təşkil olunmuşdur: 2 sətir və 4 sütun.

Çalışma 4
Düzbucaqlı prizmanın rənglərlə ayrılmış
 • Cavabınız belə olmalıdır
 • 6 kimi bir tam ədəd
 • 0, point, 75 kimi onluq kəsr
 • 3, slash, 5 kimi sadələşdirilmiş düzgün kəsr
 • 7, slash, 4 kimi sadələşdirilməmiş düzgün kəsr
 • 1, space, 3, slash, 4 kimi qarışıq ədəd
qatı var.
Hər bir rəngli qat
 • Cavabınız belə olmalıdır
 • 6 kimi bir tam ədəd
 • 0, point, 75 kimi onluq kəsr
 • 3, slash, 5 kimi sadələşdirilmiş düzgün kəsr
 • 7, slash, 4 kimi sadələşdirilməmiş düzgün kəsr
 • 1, space, 3, slash, 4 kimi qarışıq ədəd
vahid kubdan ibarətdir.
Düzbucaqlı prizmanın həcmi nə qədərdir?
 • Cavabınız belə olmalıdır
 • 6 kimi bir tam ədəd
 • 0, point, 75 kimi onluq kəsr
 • 3, slash, 5 kimi sadələşdirilmiş düzgün kəsr
 • 7, slash, 4 kimi sadələşdirilməmiş düzgün kəsr
 • 1, space, 3, slash, 4 kimi qarışıq ədəd
kub vahid
Düzbucaqlı prizma vahid kublardan düzəldilib. Düzbucaqlı prizmanın qabaq üzündə 25 kub vardır: 5 sətir və 5 sütun. Aşağıdan yuxarıya başlayaraq onların rəngləridir: 5 kub qırmızıdır, 5 kub göydür, 5 kub çəhrayıdır, 5 kub yaşıldır və 5 kub bənövşəyidir. Düzbucaqlı prizmanın üst üzündə 10 bənövşəyi kub vardır: 2 sətir və 5 sütun. Düzbucaqlı prizmanın sağ tərəfindəki üzündə 10 kub vardır: 5 sətir və 2 sütun. Aşağıdan yuxarıya başlayaraq onların rəngləridir: 2 kub qırmızıdır, 2 kub göydür, 2 kub çəhrayıdır, 2 kub yaşıl və 2 kub bənövşəyidir.

Həcm düsturu haqqında daha çox öyrənmək istəyirsiniz? Yoxlayın bu videonu.