If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Əgər vebsayt filtrindən istifadə edirsinizsə *.kastatic.org*.kasandbox.org domenlərinin əngəllənməmiş olduğundan əmin olun.

Əsas məzmun

Düzbucaqlı prizmaların həcminin yenidən nəzərdən keçirilməsi

Həcmin əsas anlayışlarını yenidən nəzərdən keçirin və bəzi praktiki məsələləri həll etməyə çalışın.

Həcm nədir?

Həcm cismin fəzada tutduğu sahəyə deyilir. Həcm kub vahidlərlə ölçülür.
Məsələn aşağıda verilmiş düzbucaqlı prizmanın həcmi 18 kub vahiddir çünki, o 18 vahid kubdan hazırlanıb.
Vahid kublardan ibarət düzbucaqlı prizma. Ön üzündə 9 kub var: 3 sətir və 3 sütun. Prizmanın üstdəki üzündə 6 kub var: 2 sətir və 3 sütun. Sağ tərəfdəki üzü 6 kubdan ibarətdir: 3 sətir və 2 sütun.
Həcm anlayışı haqqında daha çox öyrənmək istəyirsiniz? Bu videonu nəzərdən keçirin.

Düzbucaqlı prizmanın həcminin tapılması

Düzbucaqlı prizmanın həcmini tapmaq üçün onun uzunluğunun, eninin və hündürlüyünün hasilini tapmaq lazımdır.
Düzbucaqlı prizmanın həcmi= uzunluq×en×hündürlük
Düzbucaqlı prizmanın həcminin tapılması haqqında daha çox öyrənmək istəyirsiniz? Bu videonu nəzərdən keçirin.

Nümunə 1:

Vahid kublardan ibarət düzbucaqlı prizma. Prizmanın ön üzündə 9 kub var: 3 sətir və 3 sütun. Üstdəki üz 6 kubdan ibarətdir: 2 sətir və 3 sütun. Prizmanın sağ tərəfdəki üzündə 6 kub var: 3 sətir və 2 sütun. Düzbucaqlı prizmanın uzunluğu 3 vahid, eni 2 vahid, hündürlüyü isə 3 vahiddir.
Həcm=uzunluq×en×hündürlük
Volume=3×2×3
Volume=18 kub vahid

Nümunə 2:

6 santimetrlik uzunluğu, 5 santimetrlik eni və 7 santimetrlik hündürlüyü olan düzbucaqlı prizma.
Həcm=uzunluq×en×hündürlük
Volume=6×5×7
Volume=210 kub vahid

Tapşırıq toplusu 1: Vurma ilə həcmin tapılması

Çalışma 1A
Düzbucaqlı prizmanın həcmi nə qədərdir?
 • Cavabınız belə olmalıdır
 • 6 kimi bir tam ədəd
 • 3/5 kimi sadələşdirilmiş düzgün kəsr
 • 7/4 kimi sadələşdirilməmiş düzgün kəsr
 • 1 3/4 kimi qarışıq ədəd
 • 0.75 kimi onluq kəsr
 • pinin qatı, 12kimi pi or 2/3 pi
sm3
7 santimetrlik uzunluğu, 4 santimetrlik eni və 2 santimetrlik hündürlüyü olan düzbucaqlı prizma.

Daha çox belə çalışma görmək istəyirsiniz? Bu tapşırığı nəzərdən keçirin: Həcm 1

Tapşırıq toplusu 2: Vahid kublarla həcmi tapmaq

Çalışma 2A
Vahid kub:
Kubun görünən üzü, sağ tərəfi və yuxarı üzü var.
Düzbucaqlı prizmanın həcmi nə qədərdir?
Vahid kublardan ibarət düzbucaqlı prizma. Düzbucaqlı prizmanın ön üzündə 12 kub var: 3 sətir və 4 sütun. Prizmanın üst üzündə 8 kub göstərilib: 2 sətir və 4 sütun. Sağ üzdə 6 kub var: 3 sətir və 2 sütun.
 • Cavabınız belə olmalıdır
 • 6 kimi bir tam ədəd
 • 3/5 kimi sadələşdirilmiş düzgün kəsr
 • 7/4 kimi sadələşdirilməmiş düzgün kəsr
 • 1 3/4 kimi qarışıq ədəd
 • 0.75 kimi onluq kəsr
 • pinin qatı, 12kimi pi or 2/3 pi
vahid kub

Daha çox belə çalışma görmək istəyirsiniz? Bu tapşırıqları nəzərdən keçirin:
Vahid kublarla həcm 1
Həcm düsturu anlayışı

Tapşırıq toplusu 3: Çətinliyi artırılmış tapşırıqlar

Çalışma 3A
Aşağıdakı fiqur 2 düzbucaqlı prizmadan ibarətdir.
Aşağıdakı fiqurun həcmi nə qədərdir?
İki düzbucaqlı prizmadan ibarət fiqur. Birinci düzbucaqlı prizmanın oturacağının ölçüləri 6 santimetrin 7 santimetrədir, hündürlüyü isə 1 santimetrdir. İkinci prizma birincinin yanında yerləşib. Onun oturacağının ölçüləri 3 santimetrin 7 santimetrədir, hündürlüyü isə 4 santimetrdir.
 • Cavabınız belə olmalıdır
 • 6 kimi bir tam ədəd
 • 0.75 kimi onluq kəsr
 • 3/5 kimi sadələşdirilmiş düzgün kəsr
 • 7/4 kimi sadələşdirilməmiş düzgün kəsr
 • 1 3/4 kimi qarışıq ədəd
 kub sm

Daha çox belə çalışma görmək istəyirsiniz? Bu tapşırıqları nəzərdən keçirin:
Həcmi tapmaq üçün fiqurları hissələrə ayırın
Həcm məsələləri