If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Əgər vebsayt filtrindən istifadə edirsinizsə *.kastatic.org*.kasandbox.org domenlərinin əngəllənməmiş olduğundan əmin olun.

Əsas məzmun

Koordinat cütlərində əlaqələrin izahı

Sal verilmiş koordinat cütlərindəki qanunauyğunluqlar arasındakı əlaqələri izah edir və qeyd edir.  Sal Khan tərəfindən yaradıldı.

Video transkripsiyası