If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Əgər vebsayt filtrindən istifadə edirsinizsə *.kastatic.org*.kasandbox.org domenlərinin əngəllənməmiş olduğundan əmin olun.

Əsas məzmun

Əyani olaraq kəsrləri toplamaq və çıxmaq

Problem

Çıxın.
1237=
  • Cavabınız belə olmalıdır
  • 6 kimi bir tam ədəd
  • 3/5 kimi sadələşdirilmiş düzgün kəsr
  • 7/4 kimi sadələşdirilməmiş düzgün kəsr
  • 1 3/4 kimi qarışıq ədəd
  • 0.75 kimi onluq kəsr
  • pinin qatı, 12kimi pi or 2/3 pi
İki eyni uzunluqlu lentdən ibarət olan lent diaqramı verilmişdir. Üstdəki lent iki bərabər hissəyə bölünüb və hər biri ikidə bir olaraq işarələnib. İlk hissə rənglənmişdir. Altdakı lent isə yeddi bərabər hissəyə bölünüb və hər biri yeddidə bir olaraq işarələnib. İlk üç hissə rənglənmişdir.
İlişmisiniz?
İlişmisiniz?