If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Əgər vebsayt filtrindən istifadə edirsinizsə *.kastatic.org*.kasandbox.org domenlərinin əngəllənməmiş olduğundan əmin olun.

Əsas məzmun

Nöqtələri işarələmək icmalı (sadəcə müsbət ədədlər)

Koordinat sisteminin birinci rübündə nöqtələri işarələməyi və aydınlaşdırmağı gözdən keçirin.  Daha sonra, bəzi praktika məsələlərini yoxlayın. 

Koordinat sistemində nöqtələri yerləşdirmək

Koordinat sistemində nöqtələr verilmiş (x,y) koordinatları ilə müəyyənləşdirilir.
Koordinat sisteminin x və y oxları 0-dan 9-a qədər nömrələnmişdir. Mavi ox x oxu boyunca sağa doğru uzanır. Yaşıl ox isə y oxu boyunca yuxarıya uzanır.
x-koordinatı üfüqi xətdə nöqtənin qiymətini göstərir.
y-koordinatı şaquli xətdə nöqtənin qiymətini göstərir.
Nümunə:
(6,4) nöqtəsini işarələyək.
(6,4) nöqtəsi üçün x-koordinatı 6, y-koordinatı isə 4-dür.
Gəlin x-xəttində 6 nöqtəsinə qədər sağa gedək:
Koordinat sistemi. X oxu 1-dən 9-a qədər nömrələnmişdir. Y oxu 1-dən 9-a qədər nömrələnmişdir. Mavi ox koordinat başlanğıcından başlayaraq x oxu boyunca 6-ya qədər uzanır.
İndi isə y-xəttində 4 nöqtəsinə qədər yuxarıya gedək və (6,4) nöqtəsini işarələyək:
Koordinat sistemi. X oxu 1-dən 9-a qədər nömrələnmişdir. Y oxu 1-dən 9-a qədər nömrələnmişdir. Mavi ox koordinat başlanğıcından başlayaraq x oxu boyunca 6-ya qədər uzanır. Yaşıl ox x oxu üzərindəki 6 nöqtəsindən 4 addım yuxarıya doğru uzanaraq y oxu üzərindəki 4-ə çatır. İşarələnmiş (6,4) nöqtəsi yaşıl oxun son nöqtəsidir.
Nöqtələri işarələmək haqqında daha çox öyrənmək istəyirsiniz? Bu videonu yoxlayın.
Mənfi nöqtələri işarələmək haqqında daha çox öyrənmək istəyirsiniz? Bu məqaləni yoxlayın.

Yoxlama tapşırığı 1: Nöqtələri işarələmək

Çalışma 1A
(1,5) nöqtəsini işarələyin.

Daha çox belə çalışmalar görmək istəyirsiniz? Bu tapşırığı yoxlayın.

Nöqtələrin müəyyənləşdirilməsi

Nöqtənin koordinatlarını (və ya koordinat cütlüyünü) tapmaq üçün onun başlanğıc (0, 0) nöqtəsindən üfüqişaquli uzaqlığını saymalıyıq.
Koordinat sistemi 0 və 6 arasında nömrələnmiş x və y oxlarından ibarətdir. Mavi ox x oxu boyunca sağa irəliləyir. Yaşıl ox isə y oxu boyunca yuxarı irəliləyir. Koordinat başlanğıcında qırmızı nöqtə var. Göstərilən nöqtə koordinat başlanğıcından 3 addım sağda və 1 addım yuxarıda yerləşir.
Nümunə:
Verilmiş koordinat sistemindən istifadə etməklə nöqtənin koordinat cütlüyünü tapın.
Koordinat sistemi 0 və 6 arasında nömrələnmiş x və y oxlarından ibarətdir. Göstərilən nöqtə koordinat başlanğıcından 3 addım sağda və 1 addım yuxarıda yerləşir.
Gəlin (0,0) nöqtəsindən başlayaraq x-xəttindəki nöqtəyə qədər məsafəni sayaq:
Koordinat sistemi 0 və 6 arasında nömrələnmiş x və y oxlarından ibarətdir. Göstərilən nöqtə koordinat başlanğıcından 3 addım sağda və 1 addım yuxarıda yerləşir.Mavi ox x oxu boyunca 3 addım sağa irəliləyir.
Verilmiş nöqtə başlanğıcdan 3 vahid sağdadır.
İndi isə (0,0) nöqtəsindən y-xəttindəki nöqtəyə qədər məsafəni sayaq:
Koordinat sistemi 0 və 6 arasında nömrələnmiş x və y oxlarından ibarətdir. Göstərilən nöqtə koordinat başlanğıcından 3 addım sağda və 1 addım yuxarıda yerləşir.Yaşıl ox y oxu boyunca 1 addım yuxarı irəliləyir.
Verilmiş nöqtə başlanğıcdan 1 vahid yuxarıdadır.
Nöqtənin koordinatları (3,1)-dir.

Yoxlama tapşırığı 2: Nöqtələrin müəyyənləşdirilməsi

Çalışma 2A
Aşağıda verilmiş nöqtənin x-koordinatı neçədir?
  • Cavabınız belə olmalıdır
  • 6 kimi bir tam ədəd
  • 3/5 kimi sadələşdirilmiş düzgün kəsr
  • 7/4 kimi sadələşdirilməmiş düzgün kəsr
  • 1 3/4 kimi qarışıq ədəd
  • 0.75 kimi onluq kəsr
  • pinin qatı, 12kimi pi or 2/3 pi
Koordinat sistemi 0 və 6 arasında nömrələnmiş x və y oxlarından ibarətdir. Göstərilən nöqtə koordinat başlanğıcından 4 addım sağda və 3 addım yuxarıda yerləşir.

Daha çox belə çalışma görmək istəyirsiniz? Bu tapşırıqları yoxlayın: Koordinatların müəyyənləşdirilməsi
Nöqtələrin müəyyənləşdirilməsi