If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Əgər vebsayt filtrindən istifadə edirsinizsə *.kastatic.org*.kasandbox.org domenlərinin əngəllənməmiş olduğundan əmin olun.

Əsas məzmun

Həcm vahidlərinin təhlili (litr və millilitr)

Litr və millilitr ölçülərini və onların bir-birinə necə çevrildiyini nəzərdən keçirin.  Sonra bəzi praktiki məsələlər həll etməyə çalışın.

Həcmin metrik ölçü vahidləri

Həcm tutum vahididir. Məsələn, bir kasanın həcmi dedikdə onun daxilindəki yerin miqdarı, yaxud nə qədər su tutma qabiliyyətinə malik olması nəzərdə tutulur.
Metrik ölçü sistemində ən çox işlənən həcm vahidləri millilitr və litrdir.

Bir millilitr nə qədərdir?

Bir yağış damlası bir millilitr mayedən ibarətdir.
Yağış damcısı

Bir litr nə qədərdir?

Bu şüşə 1 litr mayedən ibarətdir.
Maye butulkası
Həcmin metrik ölçüləri haqqında daha çox öyrənmək istəyirsiniz? Bu videonu nəzərdən keçirin.
Çalışma 1A
  • Hazırki
Qonşuluqdakı hovuzun həcmini ölçmək üçün ən uyğun ölçü vahidini təyin edin.
Cavablardan birini seçin:

Bunun kimi daha çox problemi sınamaq istəyirsiniz? Bu tapşırığı nəzərdən keçirin.

Litri millilitrə çevirmək

start color #11accd, 1, end color #11accd, space, l, i, t, r, equals, start color #1fab54, 1000, end color #1fab54, space, m, i, l, l, i, l, i, t, r
Litri millitrə çevirmək üçün litrin miqdarını start color #1fab54, 1, comma, 000, end color #1fab54-ə vururuq.
Nümunə:
start color #11accd, 8, end color #11accd, start text, space, l, i, t, r, end text, equals, start color #11accd, 8, end color #11accd, times, start color #1fab54, 1000, end color #1fab54, equals, start color #11accd, 8, end color #11accd, start color #1fab54, 000, end color #1fab54, start text, space, m, i, l, l, i, l, i, t, r, end text

Millilitri litrə çevirmək

start color #ff00af, 1, end color #ff00af, space, m, i, l, l, i, l, i, t, r, equals, start fraction, 1, divided by, start color #28ae7b, 1000, end color #28ae7b, end fraction, space, l, i, t, r
Millilitri litrə çevirmək üçün millilitrin miqdarını start color #1fab54, 1, comma, 000, end color #1fab54-ə bölürük.
Nümunə:
start color #ff00af, 45, end color #ff00af, start text, space, m, l, end text, equals, start fraction, start color #ff00af, 45, end color #ff00af, divided by, start color #28ae7b, 1000, end color #28ae7b, end fraction, equals, start color #ff00af, 45, end color #ff00af, divided by, start color #28ae7b, 1000, end color #28ae7b, equals, start color #6495ed, 0, point, 045, end color #6495ed, start text, space, l, end text
Çalışma 2A
  • Hazırki
Çevirin.
49 litr equals
  • Cavabınız belə olmalıdır
  • 6 kimi bir tam ədəd
  • 0, point, 75 kimi onluq kəsr
  • 3, slash, 5 kimi sadələşdirilmiş düzgün kəsr
  • 7, slash, 4 kimi sadələşdirilməmiş düzgün kəsr
  • 1, space, 3, slash, 4 kimi qarışıq ədəd
millilitr

Belə məsələləri daha çox yoxlamaq istəyirsiniz? Bu tapşırıqları nəzərdən keçirin:
Böyük vahidləri daha kiçik vahidlərə çevirmək
Vahidləri bir-birinə çevirmək