If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Əgər vebsayt filtrindən istifadə edirsinizsə *.kastatic.org*.kasandbox.org domenlərinin əngəllənməmiş olduğundan əmin olun.

Əsas məzmun

Mərtəbə vahidlərinin təkrarı

Mərtəbə vahidlərini təkrarlayın və bəzi məsələləri həll etməyə çalışın.

Mərtəbə vahidi cədvəli

87,654 ədədi mərtəbə vahidi diaqramında aşağıdakı kimi yerləşdirilə bilər:
OnluqlarTəkliklər,OndabirlərYüzdəbirlərMindəbirlər
87,654

Onluq kəsrlərdə mərtəbə vahidi

Onluq kəsr işarəsindən sonrakı ilk rəqəm ondabirlər mərtəbəsini təmsil edir. Ondan sonrakı rəqəm isə yüzdəbirlər mərtəbəsidir. Digər rəqəmlər də heç rəqəm qalmayana kimi mərtəbələri doldurur.
Nümunə: 0,81
0,81 ədədi 8 ondabir və 1 yüzdəbirdən ibarətdir.
Biz həmçinin bunu belə yaza bilərik:
0,81=0,8+0,01
yoxsa
0,81=810+1100
Yaxud mərtəbə vahidi cədvəlindən istifadə edə bilərik:
Təkliklər,OndabirlərYüzdəbirlər
0,81
Onluq kəsrlərdə mərtəbə vahidi haqqında daha çox öyrənmək istəyirsiniz? Bu videonu izləyin.
Mərtəbə vahidini bir daha nəzərdən keçirmək istəyirsiniz? Bu məqaləni nəzərdən keçirin.

Çalışmalar

Çalışma 1
Hansı ədəddəki 9 rəqəmi 0,009 dəyərini təmsil edir?
Cavablardan birini seçin:

Bunun kimi başqa çalışmalar həll etmək istəyirsiniz? Bu çalışmanı nəzərdən keçirin:
Onluq kəsrlərdə mərtəbə vahidi
Onluq kəsrlərdəki rəqəmlərin mərtəbə vahidi