If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Əgər vebsayt filtrindən istifadə edirsinizsə *.kastatic.org*.kasandbox.org domenlərinin əngəllənməmiş olduğundan əmin olun.

Əsas məzmun

Yazılı formada tam ədədlərin görünüşü

Genişlənmiş formada tam ədədlərə baxın və bir neçə məsələ həll etməyə cəhd edin.

Yazılı forma

Yazılı forma yalnız sözlərdən istifadə etməklə ədədləri yazma yoludur.

Nümunə

3,405 ədədinin açıq yazılışını göstərək.
Təklik,OndabirYüzdəbirMindəbir
3,405
3,405=3 tam+mində 405
Əvvəlcə onluq kəsr işarəsinin solundakı ədədi oxuyaq.
Üç
Sonra isə "tam" sözündən istifadə edirik.
Üç tam
Sonda onluq kəsrin sağındakı ədədləri oxuyuruq və sağdan ən uzaq olan rəqəmin mərtəbə dəyərini bildiririk.
Üç tam  mində dörd yüz beş
3,405 üç tam mində dörd yüz beş kimi oxunur.
Açıq yazılış haqqında daha çox öyrənmək istəyirsiniz? Bu videonu nəzərdən keçirin.

Çalışmalar

Çalışma 1
Aşağıdakı ədədi onluq kəsr formasında yazın.
Doqquz tam mində üç yüz iyirmi bir
  • Cavabınız belə olmalıdır
  • 6 kimi bir tam ədəd
  • 0.75 kimi onluq kəsr
  • 3/5 kimi sadələşdirilmiş düzgün kəsr
  • 7/4 kimi sadələşdirilməmiş düzgün kəsr
  • 1 3/4 kimi qarışıq ədəd

Belə məsələləri daha çox yoxlamaq istəyirsiniz? Bu çalışmanı nəzərdən keçirin.