If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Əgər vebsayt filtrindən istifadə edirsinizsə *.kastatic.org*.kasandbox.org domenlərinin əngəllənməmiş olduğundan əmin olun.

Əsas məzmun

Ədəd oxunda kəsrlərin və tam ədədlərin vurulması

Problem

Hansı ifadələr aşağıdakı ədəd oxuna uyğun gəlir?
Ikidə sıfırdan altının yarısına kimi nömrələnmiş ədəd oxunun hər yarısı yenidən nömrələnmişdir. Yaşıl ox soldan sağa olmaqla ikidə sıfırdan ikidə birə, ikidə birdən ikidə ikiyə, ikidə ikidən ikidə üçə doğru uzanır.
2 düzgün cavab seçin :