If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Əgər vebsayt filtrindən istifadə edirsinizsə *.kastatic.org*.kasandbox.org domenlərinin əngəllənməmiş olduğundan əmin olun.

Əsas məzmun

Ortaq məxrəc təkrar

Ortaq məxrəcin tapılmasını təkrarlayın və çalışmaları yerinə yetirin.

Ortaq məxrəc

Əgər kəsrlərin məxrəci eynidirsə, bu, ortaq məxrəc adlanır.
Ortaq məxrəc kəsrlərin toplanması, çıxılması və müqayisə olunması əməllərini daha da asanlaşdırır.

Ortaq məxrəcin tapılması

İki kəsri (və ya ikidən çox) ortaq məxrəcə gətirməkdən ötrü hər bir kəsr üçün ortaq olan ən kiçik bölünəni tapmaq lazımdır.
Nümunə
start fraction, 7, divided by, 8, end fractionstart fraction, 3, divided by, 10, end fraction kəsrlərini ortaq məxrəcə gətirin.
Kəsrlərin məxrəci 810-dur. Hər birinin bölünənlərini ayrı-ayrılıqda qruplaşdıraq.
8-in bölünənləri: 8, comma, 16, comma, 24, comma, 32, comma, start color #11accd, 40, end color #11accd, comma, 48, comma, 56, comma, 64, comma, 72, comma, start color #11accd, 80, end color #11accd, point, point, point
10-un bölünənləri: 10, comma, 20, comma, 30, comma, start color #11accd, 40, end color #11accd, comma, 50, comma, 60, comma, 70, comma, start color #11accd, 80, end color #11accd, comma, 90, comma, 100, point, point, point
start color #11accd, 40, end color #11accdstart color #11accd, 80, end color #11accd 8-lə 10 üçün ortaq bölünəndir. Bunların hər biri ortaq məxrəc sayıla bilər. Lakin ortaq məxrəc üçün, əsasən, ən kiçik ortaq bölünən götürülür.
start color #11accd, 40, end color #11accd-ı ortaq məxrəc olaraq götürə bilərik.

Kəsrlərin ortaq məxrəcə yenidən yazılması

İndi isə start fraction, 7, divided by, 8, end fractionstart fraction, 3, divided by, 10, end fraction kəsrlərinin məxrəcinə start color #11accd, 40, end color #11accd-ı əlavə etmək lazımdır.
Bilmək lazımdır ki, məxrəc hansı ədədə vurulsa, start color #11accd, 40, end color #11accd alınar:
start fraction, 7, divided by, 8, end fraction, times, start fraction, divided by, 5, end fraction, equals, start fraction, divided by, start color #11accd, 40, end color #11accd, end fraction
start fraction, 3, divided by, 10, end fraction, times, start fraction, divided by, 4, end fraction, equals, start fraction, divided by, start color #11accd, 40, end color #11accd, end fraction
Növbəti mərhələdə isə eyni rəqəm surətə vurulmalıdır.
start fraction, 7, divided by, 8, end fraction, times, start fraction, 5, divided by, 5, end fraction, equals, start fraction, 35, divided by, start color #11accd, 40, end color #11accd, end fraction
start fraction, 3, divided by, 10, end fraction, times, start fraction, 4, divided by, 4, end fraction, equals, start fraction, 12, divided by, start color #11accd, 40, end color #11accd, end fraction
İndi isə start fraction, 7, divided by, 8, end fractionstart fraction, 3, divided by, 10, end fraction ortaq məxrəcdə yazılmalıdır:
start fraction, 7, divided by, 8, end fraction, equals, start fraction, 35, divided by, 40, end fraction
start fraction, 3, divided by, 10, end fraction, equals, start fraction, 12, divided by, 40, end fraction
Qeyd: Yeni kəsrlər bunların ilkin formasına bərabərdir, lakin ortaq məxrəcdən istifadə hesablamanı daha da asanlaşdırır.
Daha çox məlumat əldə etmək istəyirsən ortaq məxrəclə bağlı? Bu videonu yoxla.

Çalışmalar

Çalışma 1
  • Hazırki
Sizin iki kəsriniz var: start fraction, 2, divided by, 5, end fraction, start fraction, 3, divided by, 10, end fraction və siz onları ortaq məxrəcə gətirərək yenidən yazmaq istəyirsiniz (və kəsrlərinin surətlərini).
Hansı rəqəm(lər) məxrəcdə yazıla bilər?
Uyğun gələn bütün variantları seçin.

Bu cür daha çox məsələ həll eləmək istəyirsən? Bu çalışmanı yoxla.