If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Əgər vebsayt filtrindən istifadə edirsinizsə *.kastatic.org*.kasandbox.org domenlərinin əngəllənməmiş olduğundan əmin olun.

Əsas məzmun

Vizual olaraq kəsrlərin müqayisəsinin icmalı

Kəsr modelləri və ədəd oxları ilə kəsrlərin müqayisəsinə nəzər yetirin və məsələləri həll etməyə çalışın.

Kəsrlərin müqayisə olunması

Kəsrləri hansı kəsrin eyni bir bütünün daha böyük hissəsini təşkil etdiyinə baxaraq müqayisə edə bilərik.

Kəsrlərin kəsr modelləri ilə müqayisə olunması

Nümunəyə baxaq.
4669-nı >,<, və ya = işarələri vasitəsilə müqayisə edin.
Gəlin, əvvəlcə iki eyni böyüklükdə olan dairələri 6 və 9 hissəyə bölək.
İki eyni ölçülü dairədən biri 6 bərabər hissəyə, digəri isə 9 bərabər hissəyə bölünüb.
Sonra isə 46-ü göstərmək üçün altı hissənin 4-nü, 69-nı göstərmək üçün doqquz hissənin 6-nı rəngləyək.
İki eyni ölçülü dairədən biri 4-ü rənglənmiş olmaqla 6 bərabər hissəyə, digəri isə 6-sı rənglənmiş olmaqla 9 bərabər hissəyə bölünüb. Birinci dairənin rənglənmiş olan 4 hissəsinin ümumi sahəsi ikinci dairənin rənglənmiş olan 6 hissəsinin ümumi sahəsinə bərabərdir.
Kəsrlər bütün bir parçanın eyni hissəsini göstərir. Odur ki,onlar bərabərdir.
46=69
Kəsrlərin kəsr modelləri ilə müqayisəsi haqqında daha ətraflı öyrənmək üçün bu videonu izləyin.

Kəsrlərin ədəd oxu üzərində müqayisəsi

Nümunəyə baxaq.
53 ilə 96-nı >,<, və ya = işarələrindən istifadə edərək müqayisə edin.
0-dan 2-yə qədər çəkilmiş ədəd oxunda 0, 1 və 2 ədədləri işarələnmişdir. Hər altıda bir bölgülər ayrılmışdır. İşarələr altıda on bölgüdə göy nöqtə ilə üçdə beş ədədi ilə qeyd edilmişdir.
Gəlin, hər bir kəsrin ədəd oxunun üzərində harada yerləşdiyini düşünüb tapaq.
0-dan 2-yə qədər olan ədəd oxunda 0, altıda altı və 2 ədədləri işarələnmişdir. Hər altıda bir bölgülər ayrılmışdır. Yaşıl nöqtə altıda doqquz bölgüsünü, göy nöqtə isə altıda on və ya üçdə beş bölgüsünü göstərir.
Ədəd oxunun üzərində 53 96-dan sağda yerləşir, bu, o deməkdir ki, 53 96-dan böyükdür .
53>96
Ədəd oxu üzərində kəsrlərin müqayisəsi haqqında daha çox bilmək istəyirsiniz? Bu videonu izləyin.

Çalışmalar

Çalışma 1
Kəsrləri >,<, ya da = işarələri ilə müqayisə edin.
İpucu: Kömək üçün aşağıdakı hər bir düzbucaqlını necə dolduracağınızı fikirləşin.
34
45
Düzbucaqlılarla bərabər uzunluqlu iki sətir çəkilmişdir. Üstdəki sətir 4 bərabər ölçülü düzbucaqla, altdakı sətir isə 5 bərabər ölçülü düzbucaqla qurulmuşdur.

Daha çox bu cür çalışmalar işləmək istəyirsiniz? Bu məsələyə baxa bilərsiniz.