If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Əgər vebsayt filtrindən istifadə edirsinizsə *.kastatic.org*.kasandbox.org domenlərinin əngəllənməmiş olduğundan əmin olun.

Əsas məzmun

Bərabər kəsrlərin vizuallaşdırılması təkrar

Bərabər kəsrlər mövzusunu kəsr modelləri və ədəd oxları vasitəsilə təkrarlayın və çalışmaları yerinə yetirin.

Bərabər kəsrlər

Kəsrlər eyni olanda və ya eyni hissəni ifadə etdikdə bərabər adlanır.

Kəsr nümunəsi

Bir nümunəyə baxaq.
start fraction, 1, divided by, 2, end fraction, equals, start fraction, question mark, divided by, 8, end fraction
Əvvəlcə start fraction, 1, divided by, 2, end fraction-ini çəkək.
İki hissəyə bölünüb biri rənglənmiş olan çevrə.
İndi eyni fiquru 8 yerə bölək.
Çevrə səkkiz bərabər parçaya bölünüb. Bu çevrə orjinal çevrə ilə eyni ölçüdədir.
Biz bu fiquru start fraction, 1, divided by, 2, end fraction-ə bərabər olacaq şəkildə necə rəngləyə bilərik?
Çevrə səkkiz bərabər hissəyə bölünüb və dördü rənglənib. Bu iki yerə bölünüb biri rənglənmiş olan çevrə ilə eynidir.
8 hissədən 4-nü rənglədik.
Deməli, start fraction, 1, divided by, 2, end fraction, equals, start fraction, 4, divided by, 8, end fraction.

Ədəd oxu

Başqa bir bərabər kəsri ədəd oxundan istifadə etməklə təsvir edək.
start fraction, 3, divided by, 5, end fraction, equals, start fraction, question mark, divided by, 10, end fraction
Ədəd oxunda eyni nöqtədə yerləşən ədədlər bərabərdir.
Əvvəla start fraction, 3, divided by, 5, end fraction-ü ədəd oxunda göstərək:
Ədəd oxunda soldan sağa hərəkət edəndə başlanğıcda 0, 2 işarələnməmiş hissə, beşdə üç, 1 işarələnməmiş hissə və sonda 1 var. Beşdə üç olan hissədə göy nöqtə var.
İndi ədəd oxumuzu 10 yerə bölək və görək hansı kəsr start fraction, 3, divided by, 5, end fraction-lə eyni nöqtədə yerləşir.
Ədəd oxunda soldan sağa hərəkət edəndə başlanğıcda 0, onda bir, 8 işarələnməmiş hissə və sonda 1 var. Beşdə üç olan hissədə göy nöqtə var. 0-ın 6 parça sağında və əvvəlki ədəd oxunda beşdə üç göstərən hissədə göy nöqtə var. 0-dan başlayaraq hər ikinci işarə vurğuludur.
start fraction, 6, divided by, 10, end fractionstart fraction, 3, divided by, 5, end fraction ədəd oxunda eyni nöqtədə yerləşir.
0-dan 1-ə qədər hissələrə bölünmüş ədəd oxunda hər hissə arasındakı məsafə onda bir olmaqla hissələrə ayrılmışdır. Aşağıdakı ədəd oxunda 0 ilə 0, onda iki ilə beşdə bir, onda dörd ilə beşdə iki, onda altı ilə beşdə üç, onda səkkiz ilə beşdə dörd və 1 ilə 1 işarələnib. Görünür ki, göy nöqtə onda səkkiz və beşdə dörd ilə işarələnib.
start fraction, 3, divided by, 5, end fraction, equals, start fraction, 6, divided by, 10, end fraction
Bərabər kəsrlərin təsvir olunması haqqında daha çox öyrənmək istəyirsiniz? Bu videonu nəzərdən keçirin.

Çalışmalar

Çalışma 1
  • Hazırki
Tənliyi tamamlayın.
start fraction, 2, divided by, 5, end fraction, equals, start fraction, \bigstar, divided by, 10, end fraction
\bigstar, equals
  • Cavabınız belə olmalıdır
  • 6 kimi bir tam ədəd
  • 3, slash, 5 kimi sadələşdirilmiş düzgün kəsr
  • 7, slash, 4 kimi sadələşdirilməmiş düzgün kəsr
  • 1, space, 3, slash, 4 kimi qarışıq ədəd
  • 0, point, 75 kimi onluq kəsr
  • pinin qatı, 12, k, i, m, i, space, start text, p, i, end text or 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
Çevrə 5 eyni hissəyə bölünmüşdür və 2 hissəsi kölgələnmişdir.
Yuxarıdakı ilə eyni ölçüdə olan bir çevrə 10 bərabər hissəyə bölünmüşdür və heç biri kölgələnməmişdir.

Buna oxşar daha çox məsələ həll etmək istəyirsiniz? Bu çalışmanı gözdən keçirin.