Əgər bu mesajı görürsünüzsə, deməli bu vebsayta giriş mənbələrində problem yaşayırıq deməkdir.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Əsas məzmun

Bərabər kəsrlərin vizuallaşdırılması təkrar

Bərabər kəsrlər mövzusunu kəsr modelləri və ədəd oxları vasitəsilə təkrarlayın və çalışmaları yerinə yetirin.

Bərabər kəsrlər

Kəsrlər eyni olanda və ya eyni hissəni ifadə etdikdə bərabər adlanır.

Kəsr nümunəsi

Bir nümunəyə baxaq.
12=?8
Əvvəlcə 12-ini çəkək.
İndi eyni fiquru 8 yerə bölək.
Biz bu fiquru 12-ə bərabər olacaq şəkildə necə rəngləyə bilərik?
8 hissədən 4-nü rənglədik.
Deməli, 12=48.

Ədəd oxu

Başqa bir bərabər kəsri ədəd oxundan istifadə etməklə təsvir edək.
35=?10
Ədəd oxunda eyni nöqtədə yerləşən ədədlər bərabərdir.
Əvvəla 35-ü ədəd oxunda göstərək:
İndi ədəd oxumuzu 10 yerə bölək və görək hansı kəsr 35-lə eyni nöqtədə yerləşir.
61035 ədəd oxunda eyni nöqtədə yerləşir.
35=610
Bərabər kəsrlərin təsvir olunması haqqında daha çox öyrənmək istəyirsiniz? Bu videonu nəzərdən keçirin.

Çalışmalar

Çalışma 1
Tənliyi tamamlayın.
25=10
=
  • Cavabınız belə olmalıdır
  • 6 kimi bir tam ədəd
  • 3/5 kimi sadələşdirilmiş düzgün kəsr
  • 7/4 kimi sadələşdirilməmiş düzgün kəsr
  • 1 3/4 kimi qarışıq ədəd
  • 0.75 kimi onluq kəsr
  • pinin qatı, 12kimi pi or 2/3 pi

Buna oxşar daha çox məsələ həll etmək istəyirsiniz? Bu çalışmanı gözdən keçirin.