If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Əgər vebsayt filtrindən istifadə edirsinizsə *.kastatic.org*.kasandbox.org domenlərinin əngəllənməmiş olduğundan əmin olun.

Əsas məzmun

Qalıqları anlama

Qalıqları anlamaq üçün cədvəllərdən istifadə edib, misalları həll edin.

Bəzi bölmə əməlləri tam qismət verir.

start color #01a995, 24, end color #01a995, divided by, start color #aa87ff, 8, end color #aa87ff, equals
 • Cavabınız belə olmalıdır
 • 6 kimi bir tam ədəd
 • 3, slash, 5 kimi sadələşdirilmiş düzgün kəsr
 • 7, slash, 4 kimi sadələşdirilməmiş düzgün kəsr
 • 1, space, 3, slash, 4 kimi qarışıq ədəd
 • 0, point, 75 kimi onluq kəsr
 • pinin qatı, 12, k, i, m, i, space, start text, p, i, end text or 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
3 cərgəsi və hər cərgəsində 8 dairə olan 24 dairədən ibarət qrup.

Digər bölmə əməlləri natamam qismət verir.

start color #01a995, 25, end color #01a995, divided by, start color #aa87ff, 7, end color #aa87ff
Hər birində 7 çevrə olan 3 sıradan və 4 çevrəli 1 sıradan təşkil olunmuş 25 çevrəli massiv.
Xeyr! Biz start color #01a995, 25, end color #01a995 dairəni start color #aa87ff, 7, end color #aa87ff-li tam qruplara bölə bilmərik. Bəzi dairələr artıq qalır.
Nə qədər start color #aa87ff, 7, end color #aa87ff-lik qrup düzəldə bilərik?
 • Cavabınız belə olmalıdır
 • 6 kimi bir tam ədəd
 • 3, slash, 5 kimi sadələşdirilmiş düzgün kəsr
 • 7, slash, 4 kimi sadələşdirilməmiş düzgün kəsr
 • 1, space, 3, slash, 4 kimi qarışıq ədəd
 • 0, point, 75 kimi onluq kəsr
 • pinin qatı, 12, k, i, m, i, space, start text, p, i, end text or 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text

Nə qədər dairə qalıqdır ? Başqa sözlə nə qədər dairə qrupa daxil deyil ?
 • Cavabınız belə olmalıdır
 • 6 kimi bir tam ədəd
 • 3, slash, 5 kimi sadələşdirilmiş düzgün kəsr
 • 7, slash, 4 kimi sadələşdirilməmiş düzgün kəsr
 • 1, space, 3, slash, 4 kimi qarışıq ədəd
 • 0, point, 75 kimi onluq kəsr
 • pinin qatı, 12, k, i, m, i, space, start text, p, i, end text or 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text

Açar fikir: biz bölmədən sonra nə qaldığını təsvir etmək üçün qalıqdan istifadə edə bilərik.

25, divided by, 7, equals, 3, start text, space, space, q, a, l, ı, q, space, space, end text, 4
empty space, equals, 3, start text, space, Q, space, end text, 4

Praktiki məsələlər

Praktiki məsələ 1
 • Hazırki
19, divided by, 9, equals
 • Cavabınız belə olmalıdır
 • 6 kimi bir tam ədəd
 • 3, slash, 5 kimi sadələşdirilmiş düzgün kəsr
 • 7, slash, 4 kimi sadələşdirilməmiş düzgün kəsr
 • 1, space, 3, slash, 4 kimi qarışıq ədəd
 • 0, point, 75 kimi onluq kəsr
 • pinin qatı, 12, k, i, m, i, space, start text, p, i, end text or 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
start text, Q, end text
 • Cavabınız belə olmalıdır
 • 6 kimi bir tam ədəd
 • 3, slash, 5 kimi sadələşdirilmiş düzgün kəsr
 • 7, slash, 4 kimi sadələşdirilməmiş düzgün kəsr
 • 1, space, 3, slash, 4 kimi qarışıq ədəd
 • 0, point, 75 kimi onluq kəsr
 • pinin qatı, 12, k, i, m, i, space, start text, p, i, end text or 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
Hər biri 9 dairədən ibarət 2 cərgədə və 1 dairədən ibarət 1 cərgədə düzülmüş 19 dairədən ibarət massiv.