If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Əgər vebsayt filtrindən istifadə edirsinizsə *.kastatic.org*.kasandbox.org domenlərinin əngəllənməmiş olduğundan əmin olun.

Əsas məzmun

Sadə və mürəkkəb ədədlərə giriş

Sadə və mürəkkəb ədədlər haqqında məlumatı öyrənin və onları ayırd etməyi məşq edin.

Vuruqları nəzərdən keçirək

Vuruqlar bərabər şəkildə başqa bir ədədə bölünə bilən tam ədədlərdir.
1, comma, 3, comma, 515 15-in vuruqlarıdır, çünki 15 onlara qalıqsız bölünür.
15, divided by, 1, equals, 15
15, divided by, 3, equals, 5
15, divided by, 5, equals, 3
15, divided by, 15, equals, 1
15-in dörd vuruğu var: 1, comma, 3, comma, 515.
Çalışma 1A
  • Hazırki
Aşağıdakı ədədlərdən hansı 17-nin vuruğudur?
Uyğun gələn bütün variantları seçin.

Bütün ədədlərdə vuruq olaraq start color #1fab54, 1, end color #1fab54start color #7854ab, start text, ə, d, ə, d, i, n, space, o, with, \", on top, z, u, with, \", on top, end text, end color #7854ab var.
3, divided by, start color #1fab54, 1, end color #1fab54, equals, 3
3, divided by, start color #7854ab, 3, end color #7854ab, equals, 1

Ədədlərin növləri

Biz bütün ədədləri iki yerə ayıra bilərik: sadə ədədlər və mürəkkəb ədədlər.

Sadə ədədlər

Sadə ədədlər yalnız 2 vuruğu olan ədədlərdir.
Sadə ədədlər yalnız start color #1fab54, 1, end color #1fab54start color #7854ab, start text, o, with, \", on top, z, u, with, \", on top, n, ə, end text, end color #7854ab bölünən ədədlərdir.
7-ni sadə ədədlərə nümunə olaraq göstərmək olar. Onun bölənləri yalnız start color #1fab54, 1, end color #1fab54start color #7854ab, 7, end color #7854ab-dir. Başqa heç bir tam ədədə bölünmür.
Gəlin sadə ədədləri vizuallaşdırmaq üçün şəkillərdən istifadə edək.
Fermer Malik ən yaxşı yumurta qoyan toyuqları üçün toyuq yuvası düzəldir. 7 toyuğu var və onları necə düzə biləcəyini düşünür. Toyuqları bərabər ölçülü qruplarda yerləşdirmək istəyir.
Tək yol 7 toyuqdan ibarət 1 cərgə yaratmaqdır.
7 toyuq 7 toyuqdan ibarət 1 sırada yerləşdirilib.
Başqa cürə düzmək istəsə, hər cərgədə eyni sayda toyuq olması mümkün deyil.
Əgər ədədi bərabər sayda qruplara bölmək üçün bir yol varsa, bu ədəd sadədir.
Çalışma 2A
  • Hazırki
13 sadə ədəddir?
Cavablardan birini seçin:

Mürəkkəb ədədlər

Mürəkkəb ədədlərin 2-dən artıq vuruğu var.
16 mürəkkəb ədədlərə nümunə ola bilər. 16-nın bölənləri 1, comma, 2, comma, 4, comma, 816-dır. Bunların hamısı həmçinin 16-nı tam bölür.
Gəlin mürəkkəb ədədləri vizuallaşdırmaq üçün şəkillərdən istifadə edək.
Fermer Malik toyuqlarının qoyduğu yumurtaları saxlayacağı yeni bir yumurta kartonu hazırlayır. İstəyir ki, hər karton 16 yumurta saxlasın.
16 yumurtadan ibarət 1 sıra ola bilər .
16 yumurta 16 yumurtadan ibarət 1 sırada yerləşdirilib.
Hər sırada 8 yumurta olmaqla 2 sıra ola bilər.
16 yumurta hər birində 8 yumurta olmaqla 2 sırada yerləşdirilib.
Hər sırada 4 yumurta olmaqla 4 sıra ola bilər.
16 yumurta hər birində 4 yumurta olmaqla 4 sırada yerləşdirilib.
Əgər ədəd mürəkkəb ədəddirsə, onu bərabər qruplara bölmək üçün birdən daha artıq yol var.
Çalışma 3A
  • Hazırki
15 mürəkkəb ədəddir?
Cavablardan birini seçin:

1 ədədi

1 heç bir kateqoriyaya aid deyil. O nə sadədir, nə mürəkkəb.

Sadə və mürəkkəb ədədlərlə bağlı tapşırıqlar

Çalışma 4A
  • Hazırki
11, comma, 1723
ədədlərdir .

Sadə və mürəkkəb ədədlərlə bağlı çətinləşdirilmiş tapşırıqlar

Aşağıdakı çalışmaları həll etmək üçün verilmiş ipuculardan istifadə edin .
Çalışma 5A
  • Hazırki
Vuruğu 5 olan sadə ədədi müəyyənləşdirin.
Cavablardan birini seçin: