Əgər bu mesajı görürsünüzsə, deməli bu vebsayta giriş mənbələrində problem yaşayırıq deməkdir.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Əsas məzmun

Sadə və mürəkkəb ədədlərə giriş

Sadə və mürəkkəb ədədlər haqqında məlumatı öyrənin və onları ayırd etməyi məşq edin.

Vuruqları nəzərdən keçirək

Vuruqlar bərabər şəkildə başqa bir ədədə bölünə bilən tam ədədlərdir.
1,3,515 15-in vuruqlarıdır, çünki 15 onlara qalıqsız bölünür.
15÷1=15
15÷3=5
15÷5=3
15÷15=1
15-in dörd vuruğu var: 1,3,515.
Çalışma 1A
Aşağıdakı ədədlərdən hansı 17-nin vuruğudur?
Uyğun gələn bütün variantları seçin.

Bütün ədədlərdə vuruq olaraq 1ədədin özü var.
3÷1=3
3÷3=1

Ədədlərin növləri

Biz bütün ədədləri iki yerə ayıra bilərik: sadə ədədlər və mürəkkəb ədədlər.

Sadə ədədlər

Sadə ədədlər yalnız 2 vuruğu olan ədədlərdir.
Sadə ədədlər yalnız 1özünə bölünən ədədlərdir.
7-ni sadə ədədlərə nümunə olaraq göstərmək olar. Onun bölənləri yalnız 17-dir. Başqa heç bir tam ədədə bölünmür.
Gəlin sadə ədədləri vizuallaşdırmaq üçün şəkillərdən istifadə edək.
Fermer Malik ən yaxşı yumurta qoyan toyuqları üçün toyuq yuvası düzəldir. 7 toyuğu var və onları necə düzə biləcəyini düşünür. Toyuqları bərabər ölçülü qruplarda yerləşdirmək istəyir.
Tək yol 7 toyuqdan ibarət 1 cərgə yaratmaqdır.
Başqa cürə düzmək istəsə, hər cərgədə eyni sayda toyuq olması mümkün deyil.
Əgər ədədi bərabər sayda qruplara bölmək üçün bir yol varsa, bu ədəd sadədir.
Çalışma 2A
13 sadə ədəddir?
Cavablardan birini seçin:

Mürəkkəb ədədlər

Mürəkkəb ədədlərin 2-dən artıq vuruğu var.
16 mürəkkəb ədədlərə nümunə ola bilər. 16-nın bölənləri 1,2,4,816-dır. Bunların hamısı həmçinin 16-nı tam bölür.
Gəlin mürəkkəb ədədləri vizuallaşdırmaq üçün şəkillərdən istifadə edək.
Fermer Malik toyuqlarının qoyduğu yumurtaları saxlayacağı yeni bir yumurta kartonu hazırlayır. İstəyir ki, hər karton 16 yumurta saxlasın.
16 yumurtadan ibarət 1 sıra ola bilər .
Hər sırada 8 yumurta olmaqla 2 sıra ola bilər.
Hər sırada 4 yumurta olmaqla 4 sıra ola bilər.
Əgər ədəd mürəkkəb ədəddirsə, onu bərabər qruplara bölmək üçün birdən daha artıq yol var.
Çalışma 3A
15 mürəkkəb ədəddir?
Cavablardan birini seçin:

1 ədədi

1 heç bir kateqoriyaya aid deyil. O nə sadədir, nə mürəkkəb.

Sadə və mürəkkəb ədədlərlə bağlı tapşırıqlar

Çalışma 4A
11,1723
ədədlərdir .

Sadə və mürəkkəb ədədlərlə bağlı çətinləşdirilmiş tapşırıqlar

Aşağıdakı çalışmaları həll etmək üçün verilmiş ipuculardan istifadə edin .
Çalışma 5A
Vuruğu 5 olan sadə ədədi müəyyənləşdirin.
Cavablardan birini seçin: