If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Əgər vebsayt filtrindən istifadə edirsinizsə *.kastatic.org*.kasandbox.org domenlərinin əngəllənməmiş olduğundan əmin olun.

Əsas məzmun

Kəsrlərin tərkib hissələrinə ayrılmasının icmalı

Kəsrlərin hissələrə ayrılmasının ilkin anlayışlarını nəzərdən keçirərək daha çətin tapşırıqları yoxlayın.

Kəsrlərin tərkib hissələrinə ayrılması

Ədədi tərkib hissələrinə ayırmaq üçün biz onu daha kiçik hissələrə bölürük.
Digər bütün ədədlər kimi kəsrlər də bir çox üsullarla tərkib hissələrinə ayrıla bilər.

Misal 1: Lent diagramı

Gəlin start fraction, 5, divided by, 9, end fraction-i hissələrinə ayıraq.
Lent diaqram 9 bərabər hissəyə bölünmüşdür. Həmin hissələrdən beşi rənglənib.
start fraction, 5, divided by, 9, end fraction-i hissələrinə ayırmağın bir yolu start color #e07d10, start fraction, 2, divided by, 9, end fraction, end color #e07d10, plus, start color #1fab54, start fraction, 3, divided by, 9, end fraction, end color #1fab54 şəklindədir:
Lent diaqram 5-i rənglənmiş olmaqla 9 bərabər hissəyə bölünmüşdür. İlk iki hissə narıncı rənglə, son üç hissə isə yaşıl rənglə rənglənmişdir.
start color #e07d10, start fraction, 2, divided by, 9, end fraction, end color #e07d10, plus, start color #1fab54, start fraction, 3, divided by, 9, end fraction, end color #1fab54, equals, start fraction, start color #e07d10, 2, end color #e07d10, plus, start color #1fab54, 3, end color #1fab54, divided by, 9, end fraction, equals, start fraction, 5, divided by, 9, end fraction
start fraction, 5, divided by, 9, end fraction-i hissələrinə ayırmağın başqa bir yolu start color #7854ab, start fraction, 1, divided by, 9, end fraction, end color #7854ab, plus, start color #e84d39, start fraction, 2, divided by, 9, end fraction, end color #e84d39, plus, start color #01a995, start fraction, 2, divided by, 9, end fraction, end color #01a995 şəklindədir:
Lent diaqram 5-i rənglənmiş olmaqla 9 bərabər hissəyə bölünmüşdür. İlk hissə bənövşəyi rənglə, növbəti iki hissə cəhrayı rənglə, son iki hissə isə yaşıl rənglə rəngləmişdir.
start color #7854ab, start fraction, 1, divided by, 9, end fraction, end color #7854ab, plus, start color #e84d39, start fraction, 2, divided by, 9, end fraction, end color #e84d39, plus, start color #01a995, start fraction, 2, divided by, 9, end fraction, end color #01a995, equals, start fraction, start color #7854ab, 1, end color #7854ab, plus, start color #e84d39, 2, end color #e84d39, plus, start color #01a995, 2, end color #01a995, divided by, 9, end fraction, equals, start fraction, 5, divided by, 9, end fraction

Misal 2: Ədəd oxu

start fraction, 6, divided by, 4, end fraction-ü tərkib hissələrinə necə ayıra bilərik?
Ədəd oxu bölgülər arasındakı məsafə dörddə bir olmaqla 0-dan 2-yə qədər nömrələnmişdir. Dörddə altı nöqtəsi 1-dən iki bölgü sağda yerləşir.
start fraction, 6, divided by, 4, end fraction-ü tərkib hissələrinə ayırmağın bir yolu start color #7854ab, start fraction, 1, divided by, 4, end fraction, end color #7854ab, plus, start color #7854ab, start fraction, 1, divided by, 4, end fraction, end color #7854ab, plus, start color #7854ab, start fraction, 1, divided by, 4, end fraction, end color #7854ab, plus, start color #7854ab, start fraction, 1, divided by, 4, end fraction, end color #7854ab, plus, start color #7854ab, start fraction, 1, divided by, 4, end fraction, end color #7854ab, plus, start color #7854ab, start fraction, 1, divided by, 4, end fraction, end color #7854ab şəklindədir:
Ədəd oxu bölgülər arasındakı məsafə dörddə bir olmaqla 0-dan 2-yə qədər nömrələnmişdir. Qeyd olunmuş dörddə altı nöqtəsi 1-dən iki bölgü sağda yerləşir. Ox 0-dan başlayaraq sağa doğru irəliləyib 6 bölgüdən keçərək 1-dən sağda yerləşən ikinci bölgüdə dayanır. Oxun göstərdiyi qiymət 6 ədəd 1/4 cəminə bərabərdir.
start color #7854ab, start fraction, 1, divided by, 4, end fraction, end color #7854ab, plus, start color #7854ab, start fraction, 1, divided by, 4, end fraction, end color #7854ab, plus, start color #7854ab, start fraction, 1, divided by, 4, end fraction, end color #7854ab, plus, start color #7854ab, start fraction, 1, divided by, 4, end fraction, end color #7854ab, plus, start color #7854ab, start fraction, 1, divided by, 4, end fraction, end color #7854ab, plus, start color #7854ab, start fraction, 1, divided by, 4, end fraction, end color #7854ab, equals, start fraction, start color #9d38bd, 1, end color #9d38bd, plus, start color #9d38bd, 1, end color #9d38bd, plus, start color #9d38bd, 1, end color #9d38bd, plus, start color #9d38bd, 1, end color #9d38bd, plus, start color #9d38bd, 1, end color #9d38bd, plus, start color #9d38bd, 1, end color #9d38bd, divided by, 4, end fraction, equals, start fraction, 6, divided by, 4, end fraction
start fraction, 6, divided by, 4, end fraction-ü hissələrinə ayırmaq üçün başqa bir üsul start color #11accd, start fraction, 3, divided by, 4, end fraction, end color #11accd, plus, start color #11accd, start fraction, 3, divided by, 4, end fraction, end color #11accd şəklindədir:
Ədəd oxu bölgülər arasındakı məsafə dörddə bir olmaqla 0-dan 2-yə qədər nömrələnmişdir. Ox üzərində 0,1 və 2 nöqtələri verilmişdir.Qeyd olunmuş dörddə altı nöqtəsi 1-dən iki bölgü sağda yerləşir. Ox 0-dan başlayaraq sağa doğru 3 bölgü irəliləyib və əlavə növbəti 3 bölgüdən keçərək 1-dən sağda yerləşən ikinci bölgüdə dayanır. Oxun göstərdiyi qiymət 2 ədəd 3/4 cəminə bərabərdir.
start color #11accd, start fraction, 3, divided by, 4, end fraction, end color #11accd, plus, start color #11accd, start fraction, 3, divided by, 4, end fraction, end color #11accd, equals, start fraction, start color #11accd, 3, end color #11accd, plus, start color #11accd, 3, end color #11accd, divided by, 4, end fraction, equals, start fraction, 6, divided by, 4, end fraction
Kəsrlərin tərkib hissələrinə ayrılması haqda daha ətraflı öyrənmək istəyirsiniz? Bu videonu gözdən keçirin.

Çalışmalar

Çalışma 1
  • Hazırki
Bu cəmlərdən hansı start fraction, 14, divided by, 10, end fraction kəsrinə bərabərdir?
Uyğun gələn bütün variantları seçin.

Bu kimi daha çox məsələləri yoxlamaq istəyirsiniz? Bu çalışmanı nəzərdən keçirin.