If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Əgər vebsayt filtrindən istifadə edirsinizsə *.kastatic.org*.kasandbox.org domenlərinin əngəllənməmiş olduğundan əmin olun.

Əsas məzmun

Çevrədəki bucaqlar haqqında məsələlər

Bucaqları çevrənin hissələri kimi düşünməyə aid məsələlər həll etməyi praktika edin.

Məsələ 1: Tırtıl

Tırtıl başı aşağı şəkildə durub.
Tırtılın başının yuxarı olması üçün neçə dərəcə dönməsi lazımdır?
 • Cavabınız belə olmalıdır
 • 6 kimi bir tam ədəd
 • 3, slash, 5 kimi sadələşdirilmiş düzgün kəsr
 • 7, slash, 4 kimi sadələşdirilməmiş düzgün kəsr
 • 1, space, 3, slash, 4 kimi qarışıq ədəd
 • 0, point, 75 kimi onluq kəsr
 • pinin qatı, 12, k, i, m, i, space, start text, p, i, end text or 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
degrees
Başı aşağıya istiqamətlənmiş tırtıl Əvvəl, başı yuxarıya istiqamətlənmiş tırtıl Sonra sözü ilə işarələnmişdir.

Məsələ 2: Soba

Əgər Aytən sobanın dərəcə əqrəbini 135, degrees sağa döndərsə, əqrəb harda olar?
Sobanın göstərici lövhəsi çevrə formasındadır. Həmin lövhə xüsusi quruluşa malikdir, yuxarıdan başlayır və saat əqrəbi istiqamətində hərəkət edir: ilıq hissə üst və sağın ortasında, aşağı istilik sağda, orta aşağı istilik sağ və alt tərəfin ortasında, orta istilik aşağıda, orta yüksək istilikaşağı və sol tərəfin arasında, yüksək istilik isə solda yerləşir.
Cavablardan birini seçin:

Məsələ 3: İstiqamətlər

Firuzə 3 məhəllə cənuba doğru getir. Daha sonra, 45, degrees sağa(saat əqrəbi istiqamətində) dönür və 1 məhəllə daha keçir.
Kompasda istiqamətlər belə göstərilir: şimal yuxarıda, şimal şərq yuxarı və sağ tərəfin ortasında, şərq sağda, cənub şərq sağ və aşağı tərəfin ortasında, cənub aşağıda, cənub qərb aşağı və sol tərəfin ortasında, qərb solda, şimal qərb sol və üst hissənin ortasında yerləşir.
Firuzə üzü hansı istiqamətdə dayanar?
Cavablardan birini seçin:

Məsələ 4: Pizza

Pizza 6 bərabər hissəyə bölünüb.
1 dilim pizzanı düzəltmək üçün neçə 1, degrees-lik dönmə gərəklidir?
 • Cavabınız belə olmalıdır
 • 6 kimi bir tam ədəd
 • 3, slash, 5 kimi sadələşdirilmiş düzgün kəsr
 • 7, slash, 4 kimi sadələşdirilməmiş düzgün kəsr
 • 1, space, 3, slash, 4 kimi qarışıq ədəd
 • 0, point, 75 kimi onluq kəsr
 • pinin qatı, 12, k, i, m, i, space, start text, p, i, end text or 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
dönüş
Dairəvi formada pizza mərkəzdən 6 bərabər hissəyə bölünüb.

Mürəkkəb məsələ: Saat

Səhər 7, colon, 00 - dan 10, colon, 00 - a qədər olan müddətdə saatın əqrəbi neçə dəqiqə dönər?
 • Cavabınız belə olmalıdır
 • 6 kimi bir tam ədəd
 • 3, slash, 5 kimi sadələşdirilmiş düzgün kəsr
 • 7, slash, 4 kimi sadələşdirilməmiş düzgün kəsr
 • 1, space, 3, slash, 4 kimi qarışıq ədəd
 • 0, point, 75 kimi onluq kəsr
 • pinin qatı, 12, k, i, m, i, space, start text, p, i, end text or 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
degrees
Saatın qısa əqrəbi 7-ni və uzun əqrəbi 12-ni göstərir.