If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Əgər vebsayt filtrindən istifadə edirsinizsə *.kastatic.org*.kasandbox.org domenlərinin əngəllənməmiş olduğundan əmin olun.

Əsas məzmun

Bucaqların qurulmasının icmalı

Transportir ilə bucaq qurmağı nəzərdən keçirin, daha sonra özünüz bir neçə bucaq çəkin.

Bucaqları qurmaq

Verilmiş dərəcəli bucağı qurmağı asanlaşdırmaq üçün transportirdən istifadə edə bilərik.
Nümunə
65 bucaq qurun.
65 bucaq qurmaq üçün transportirin orta nöqtəsini bucağın təpəsinə (2 şüanın kəsişdiyi yerə) aparırıq.
Transportir 160 və 180 dərəcədə ucları göstərir. Şüalar transportirin mərkəzindəki başlanğıc nöqtəsindən çıxır və hər iki nöqtəyə qədər uzanır.
Sonra şüalardan birini transportirin 0 xəttinin üstündən çəkirik.
Transportir 0 və 180 dərəcədə ucları göstərir. Şüalar transportirin mərkəzindəki başlanğıc nöqtəsindən çıxır və hər iki nöqtəyə qədər uzanır.
Sonra növbəti şüanı transportirin 65 ölçüsü ilə üst-üstə düşənə qədər onun ətrafı ilə aparırıq.
Transportir 0 və 65 dərəcədə ucları göstərir. Şüalar transportirin mərkəzindəki başlanğıc nöqtəsindən çıxır və hər iki nöqtəyə qədər uzanır.
Ölçü 65 olanda bucaq bu formada görünəcək. Qeyd: bucaq müxtəlif istiqamətlərə döndərilə bilər, amma iki şüa arasında qalan bucaq bu formada görünməlidir.
Bucaq bir nöqtədən çıxan 2 şüa vasitəsilə formalaşıb. Bucağın ölçüsü əvvəlki şəkildəki ilə eynidir.
Bucaqların qurulması haqqında daha çox öyrənmək istəyirsiniz? Bu videonu nəzərdən keçirin.

Çalışmalar

Çalışma 1
40 bucaq qurun

Belə çalışmaları daha çox etmək istəyirsiniz? Bu çalışmaya nəzər yetirin.