If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Əgər vebsayt filtrindən istifadə edirsinizsə *.kastatic.org*.kasandbox.org domenlərinin əngəllənməmiş olduğundan əmin olun.

Əsas məzmun

Metrik uzunluq vahidlərinin ümumiləşdirməsi (mm, sm, m, & km)

Millimetrlər, santimetrlər, metrlər və kilometrlərin ölçülərini və onların bir-birinə necə çevrildiyini bir də gözdən keçirin.  Sonra bəzi praktiki tapşırıqları çalışın.

Məsafə ölçü vahidləri

KilometrMetrSantimetrMillimetr
start color #e07d10, 1, end color #e07d101000100, comma, 0001, comma, 000, comma, 000
start fraction, 1, divided by, 1000, end fractionstart color #e07d10, 1, end color #e07d101001000
start fraction, 1, divided by, 100, comma, 000, end fractionstart fraction, 1, divided by, 100, end fractionstart color #e07d10, 1, end color #e07d1010

Məsafə nədir?

Məsafə uzunluğu ölçür. Məsələn, yol üçün məsafə onun nə qədər uzun olduğu deməkdir.
Metrlə ölçü sistemində məsafənin ən geniş istifadə olunan ölçü vahidləri millimetr, santimetr, metr və kilometrdir.

Məsafənin ölçü vahidləri nə qədər böyükdür?

Kağız sancağının qalınlığı təqribən 1 millimetrdir.
Dırnağın eni təqribən 1 santimetrdir.
Gitaranın uzunluğu təqribən 1 metrdir.
Bir kilometr 1000 metrə bərabərdir. Bu bir milin (mil = 1.609344 kilometr) yarısından bir az çoxdur.
Ölçü vahidləri haqqında daha çox öyrənmək istəyirsiniz? O zaman bu videonu.

Çalışma toplusu 1: Məsafənin ölçülməsi

Çalışma 1A
  • Hazırki
Nyu-Yorkdan Kaliforniyaya qədər olan məsafənin ölçülməsi üçün ən uyğun vahidi müəyyən edin.
Cavablardan birini seçin:

Daha çox çalışma etmək istəyirsiniz? O zaman bu tapşırığa nəzər salın.

Böyük vahidlərin daha kiçik vahidlərə çevrilməsi

1, start text, space, s, a, n, t, i, m, e, t, r, end text, equals, start color #1fab54, 10, end color #1fab54, start text, space, m, i, l, l, i, m, e, t, r, end text
1, start text, space, m, e, t, r, end text, equals, start color #1fab54, 100, end color #1fab54, start text, space, s, a, n, t, i, m, e, t, r, end text
1, start text, space, m, e, t, r, end text, equals, start color #1fab54, 1, comma, 000, end color #1fab54, start text, space, m, i, l, l, i, m, e, t, r, end text
1, start text, space, k, i, l, o, m, e, t, r, end text, equals, start color #1fab54, 1, comma, 000, end color #1fab54, start text, space, m, e, t, r, end text
Böyük ölçü vahidlərini nisbətən kiçik ölçü vahidlərinə çevirmək üçün böyük vahidləri kiçik vahidlərin qarşısında müvafiq olaraq yaşıl rəngdə göstərilən əmsallara vururuq.
Nümunə: Metrin santimetrə çevrilməsi
1, start text, space, m, e, t, r, end text, equals, start color #1fab54, 100, end color #1fab54, start text, space, s, a, n, t, i, m, e, t, r, end text
start color #11accd, 11, end color #11accd, start text, space, m, e, t, r, end text, equals, start color #11accd, 11, end color #11accd, times, start color #1fab54, 100, end color #1fab54, equals, start color #11accd, 11, end color #11accd, start color #1fab54, 00, end color #1fab54, start text, space, s, a, n, t, i, m, e, t, r, end text

Kiçik vahidlərin böyük vahidlərə çevrilməsi

1, start text, space, m, i, l, l, i, m, e, t, r, end text, equals, start fraction, 1, divided by, start color #7854ab, 10, end color #7854ab, end fraction, start text, space, s, a, n, t, i, m, e, t, r, end text
1, start text, space, s, a, n, t, i, m, e, t, r, end text, equals, start fraction, 1, divided by, start color #7854ab, 100, end color #7854ab, end fraction, start text, space, m, e, t, r, end text
1, start text, space, m, e, t, r, end text, equals, start fraction, 1, divided by, start color #7854ab, 1, comma, 000, end color #7854ab, end fraction, start text, space, k, i, l, o, m, e, t, r, end text
Kiçik ölçü vahidlərini nisbətən böyük vahidlərə çevirmək üçün kiçik vahidlərin sayını böyük vahidlərin qarşısında müvafiq olaraq bənövşəyi rəngdə göstərilən əmsallara bölürük.
Nümunə: Metrin kilometrlə ifadə edilməsi:
1, start text, space, m, e, t, r, end text, equals, start fraction, 1, divided by, start color #7854ab, 1000, end color #7854ab, end fraction, start text, space, k, i, l, o, m, e, t, r, end text
start color #ca337c, 7, end color #ca337c, start text, space, m, end text, equals, start fraction, start color #ca337c, 7, end color #ca337c, divided by, start color #7854ab, 1000, end color #7854ab, end fraction, equals, start color #ca337c, 7, end color #ca337c, divided by, start color #7854ab, 1000, end color #7854ab, equals, start color #11accd, 0, point, 007, end color #11accd, start text, space, k, m, end text
Məsafə ölçü vahidlərinin çevrilməsi ilə bağlı daha çox öyrənmək istəyirsiniz? Bu videoya baxa bilərsiniz.

Çalışma toplusu 2: Məsafə ölçü vahidlərinin çevrilməsi

Çalışma 2A
  • Hazırki
Çevirin.
5 metr equals
  • Cavabınız belə olmalıdır
  • 6 kimi bir tam ədəd
  • 0, point, 75 kimi onluq kəsr
  • 3, slash, 5 kimi sadələşdirilmiş düzgün kəsr
  • 7, slash, 4 kimi sadələşdirilməmiş düzgün kəsr
  • 1, space, 3, slash, 4 kimi qarışıq ədəd
millimetr

Daha çox çalışma etmək istəyirsiniz? Bu tapşırıqlara baxa bilərsiniz:
böyük vahidlərin daha kiçik vahidlərə çevrilməsi
müxtəlif vahidlərin bir-birinə çevrilməsi