If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Əgər vebsayt filtrindən istifadə edirsinizsə *.kastatic.org*.kasandbox.org domenlərinin əngəllənməmiş olduğundan əmin olun.

Əsas məzmun

Sahə modellərindən istifadə etməklə ikirəqəmli ədədi birrəqəmli ədədə vurun.

Problem

Aşağıdakı sahə modelində 3×69 hasili hissələrə bölünmüş şəkildə təsvir edilmişdir.
Şəkil həqiqi ölçüdə çəkilməyib.
Sahə modelində istifadə edilən düzbucaqlı 2 qeyri-bərabər hissədən ibarətdir. A ilə işarələnmiş birinci hissənin eni 3, uzunluğu 60, B ilə işarələnmiş ikinci hissənin eni A ilə eyni, uzunluğu isə 9-dur.
Hər hissənin sahəsini tapın.
A=
 • Cavabınız belə olmalıdır
 • 6 kimi bir tam ədəd
 • 0.75 kimi onluq kəsr
 • 3/5 kimi sadələşdirilmiş düzgün kəsr
 • 7/4 kimi sadələşdirilməmiş düzgün kəsr
 • 1 3/4 kimi qarışıq ədəd
B=
 • Cavabınız belə olmalıdır
 • 6 kimi bir tam ədəd
 • 0.75 kimi onluq kəsr
 • 3/5 kimi sadələşdirilmiş düzgün kəsr
 • 7/4 kimi sadələşdirilməmiş düzgün kəsr
 • 1 3/4 kimi qarışıq ədəd
Ümumi sahəni tapın.
3×69=
 • Cavabınız belə olmalıdır
 • 6 kimi bir tam ədəd
 • 0.75 kimi onluq kəsr
 • 3/5 kimi sadələşdirilmiş düzgün kəsr
 • 7/4 kimi sadələşdirilməmiş düzgün kəsr
 • 1 3/4 kimi qarışıq ədəd
İlişmisiniz?
İlişmisiniz?