Əgər bu mesajı görürsünüzsə, deməli bu vebsayta giriş mənbələrində problem yaşayırıq deməkdir.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Əsas məzmun

Bucaqlar haqqında əsas biliklərin icmalı

Bucağın nə olduğunu və onun necə ölçüldüyünü nəzərdən keçirin.

Bucaq nədir?

Bucaq bir təpə nöqtədən çıxan iki müxtəlif şüanın əmələ gətirdiyi həndəsi fiqurdur.
Kəsişən düz xətlər və ya düz xətt parçaları da bucaq əmələ gətirir.

Çalışma: Bucağın müəyyənləşdirilməsi

Çalışma 1
Aşağıdaklardan hansı bucaqdır?
Cavablardan birini seçin:

Bucaqların ölçülməsi

Bucaqlar dərəcə ilə ölçülür.
Bucaq nə qədər genişdirsə, dərəcəsi də o qədər böyükdür. Əgər bu 2 bucağı müqayisə etsək, birincisi daha genişdir.
Deməli, bu bucağın dərəcə ölçüsü
bu bucağın dərəcə ölçüsündən böyükdür.

Yoxlama testi: Hansı bucaq daha böyükdür?

Çalışma 2A
Hansı bucağın dərəcə ölçüsü daha böyükdür?
Cavablardan birini seçin:

Daha çox bu tip çalışmalar etmək istəyirsiniz? Elədirsə, bu çalışmanı nəzərdən keçirin.