If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Əgər vebsayt filtrindən istifadə edirsinizsə *.kastatic.org*.kasandbox.org domenlərinin əngəllənməmiş olduğundan əmin olun.

Əsas məzmun

Bucaqlar haqqında əsas biliklərin icmalı

Bucağın nə olduğunu və onun necə ölçüldüyünü nəzərdən keçirin.

Bucaq nədir?

Bucaq bir start color #11accd, start text, t, ə, p, ə, space, n, o, with, \", on top, q, t, ə, d, ə, n, end text, end color #11accd çıxan iki müxtəlif şüanın əmələ gətirdiyi həndəsi fiqurdur.
Bir şüa yuxarıya və sağa doğru uzanır. İkinci şüa aşağıya və sağa doğru uzanır.
Kəsişən düz xətlər və ya düz xətt parçaları da bucaq əmələ gətirir.
2 xətt bir-birilə kəsişir. Bir xətt yuxarıdan aşağıya uzanır. Başqa bir xətt sağa və bir az yuxarıya doğru uzanır.
İki seqment bir-biri ilə kəsişir. Bir seqment soldan sağa bir qədər yuxarıya uzanır. İkinci bir seqment sol aşağıdan yuxarıya və sağa doğru uzanır.

Çalışma: Bucağın müəyyənləşdirilməsi

Çalışma 1
Aşağıdaklardan hansı bucaqdır?
Cavablardan birini seçin:

Bucaqların ölçülməsi

Bucaqlar dərəcə ilə ölçülür.
Bucaq nə qədər genişdirsə, dərəcəsi də o qədər böyükdür. Əgər bu 2 bucağı müqayisə etsək, birincisi daha genişdir.
Deməli, bu bucağın dərəcə ölçüsü
Bir şüa A nöqtəsindən saat 3 ilə 4 arasında uzanır. İkinci bir şüa A nöqtəsindən saat 5 ilə 6 arasında uzanır. Çəhrayı qövs bu iki şüanı birləşdirir.
bu bucağın dərəcə ölçüsündən böyükdür.
Bir şüa B nöqtəsindən saat 3 ilə 4 arasında uzanır. İkinci bir şüa B nöqtəsindən saat 5-ə qədər uzanır. Çəhrayı qövs bu iki şüanı birləşdirir.

Yoxlama testi: Hansı bucaq daha böyükdür?

Çalışma 2A
  • Hazırki
Hansı bucağın dərəcə ölçüsü daha böyükdür?
Cavablardan birini seçin:

Daha çox bu tip çalışmalar etmək istəyirsiniz? Elədirsə, bu çalışmanı nəzərdən keçirin.