If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Əgər vebsayt filtrindən istifadə edirsinizsə *.kastatic.org*.kasandbox.org domenlərinin əngəllənməmiş olduğundan əmin olun.

Əsas məzmun

Bucaqların növlərinin icmalı

Verilmiş bucaqları nəzərdən keçirin: iti, düz, kor və açıq bucaqlar.  Praktiki məsələlərdə bucaqların növlərini aydınlaşdırın və çəkin.  

Bucaq ölçülərinin xülasəsi

Bucağın növüBucağın ölçüsü (dərəcə ilə)
İti0 ilə 90 arasında
Düz90
Kor90 ilə 180 arasında
Açıq180

Düz bucaq

Düz bucaq 90-lik bucaqdır. Düz bucaq düzbucaqlı bir kağız vərəqinin küncünə bənzər mükəmməl bir künc şəklindədir. Aşağıda düz bucağa aid nümunə var.
Şüalardan biri təpə nöqtəsinə doğru, digəri isə bu nöqtədən keçərək yuxarı doğru uzanır. İki şüanın kəsişdiyi bu nöqtədə əmələ gələn dördbucaqlı mükəmməl küncü, başqa sözlə düz bucağı göstərir.

Açıq bucaq

Açıq bucaq 180-lik bucaqdır. Açıq bucaq düz xəttə oxşayır. Aşağıda açıq bucağa aid nümunə var.
Təpə nöqtəsində və mərkəzində yarım çevrə olan düz xətt düz bucağı göstərir.

İti bucaq

İti bucaq dərəcə ölçüsü 90-dən kiçik bucaqdır. Aşağıda iti bucağa aid nümunə var.
Şüalardan biri təpə nöqtəsinə doğru, digəri isə bu nöqtədən keçərək yuxarıya doğru uzanır. Şüalar arasında bucağı göstərmək üçün qövsdən istifadə olunmuşdur, burada göstərilən bucaq iti bucaqdır və dərəcəsi 90-dan kiçikdir.
İti bucağı düz bucaq ilə müqayisə etdikdə iti bucağın 90-dən kiçik olduğunu görə bilərik.
90 dərəcəyə bərabər olan iti bucaq düz bucaq adlanır. Bucaqları müqayisə etsək, iti bucağın dərəcəsinin düz bucaqdan kiçik olduğunu görərik.

Kor bucaq

Kor bucağın dərəcə ölçüsü 90-dən böyük, lakin 180-dən kiçikdir. Aşağıda kor bucağa aid nümunə var.
Şüalardan biri təpə nöqtəyə doğru, digəri isə yuxarıya doğru nöqtənin solundan keçir. Verilmiş qövs iki şüa arasındakı bucağı göstərmək üçün istifadə olunub, əmələ gəlmiş bucaq dərəcəsi 90-dan böyük, 180-dən kiçik olan kor bucaqdır.
Kor bucağı düz bucaq ilə müqayisə etdikdə kor bucağın 90-dən böyük olduğunu görə bilərik .
Dərəcəsi 90 dərəcəyə bərabər olan bucaq düz bucaq adlanır. Əgər bucaqları müqayisə etsək, kor bucağın düz bucaqdan böyük olduğunu görərik.
Kor bucağı açıq bucaq ilə müqayisə etdikdə kor bucağın 180-dən kiçik olduğunu görə bilərik.
Düz bucaqdan yuxarıda olan kor bucaq. Bucaqların müqayisəsindən bilinir ki, kor bucağın dərəcəsi düz bucaqdan böyükdür.
Bucaq növləri haqqında daha çox öyrənmək istəyirsiniz? Bu videonu nəzərdən keçirin.

Sınaq 1: Bucaqları müəyyənləşdirin

Çalışma 1A
Verilmiş bucaq iti, düz, kor, yoxsa açıq bucaqdır?
Birinci şüa təpə nöqtədən saat 3 və 4 arasında uzanır. İkinci şüa isə təpə nöqtəsindən saat 5-ə doğru uzanır. Bir qövs bu iki şüanı birləşdirir.
Cavablardan birini seçin:

Bunun kimi daha çox tapşırıq həll etmək istəyirsiniz? Bu tapşırığı nəzərdən keçirin.

Sınaq 2: Diaqram və şəkillərdəki bucaqlar

Çalışma 2A
63/5000 Aşağıda yaşıl rənglə göstərilmiş bucaq hansı bucaq növüdür?
Cavablardan birini seçin:
Hərf K. K hərfinin yuxarı bucağının içində şüa təpə nöqtədən saat 12-yə doğru uzanır. İkinci şüa təpə nöqtəsindən saat 1 və 2 arasında uzanır. Bir qövs bu iki şüanı birləşdirir.

Bu kimi daha çox tapşırıq həll etmək istəyirsiniz? Elədirsə, bu tapşırığı nəzərdən keçirin.

Sınaq 3: Bucaq növlərinin təsvir edilməsi

Çalışma 3A
Bucağın təpə nöqtəsini A nöqtəsinə yerləşdirmək üçün sürükləyin.
Şüalardan birinin B nöqtəsindən keçməsi üçün bucağın üzərində başqa bir nöqtəni çəkin.
Açıq bucaq yatarmaq üçün başqa bir şüanı işarələnməmiş nöqtədən keçirin.
Təpə nöqtəsinin yanındakı qövs simvolu ölçülən bucağı göstərir.

Buna oxşar daha çox tapşırıq həll etmək istəyirsiniz? Bu tapşırığı nəzərdən keçirin.