If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Əgər vebsayt filtrindən istifadə edirsinizsə *.kastatic.org*.kasandbox.org domenlərinin əngəllənməmiş olduğundan əmin olun.

Əsas məzmun

Üçbucaq növlərinin icmalı

Üçbucaqları onların tərəf uzunluqları və bucaqlarına əsasən ayırma üsullarını nəzərdən keçirin.  Üçbucaqları ayırmağı məşq edin.

Üçbucaqların bucaqlarına görə növləri

İtibucaqlı üçbucaqlar

start color #11accd, start text, I, with, \., on top, t, i, b, u, c, a, q, l, ı, end text, end color #11accd üçbucağın start color #11accd, start text, 9, end text, 0, degrees, minus, d, ə, n, end color #11accd start color #11accd, start text, k, i, ç, i, k, space, 3, space, b, u, c, a, g, with, \u, on top, ı, end text, end color #11accd var. Aşağıdakı nümunələr start color #11accd, start text, i, t, i, b, u, c, a, q, l, ı, space, u, with, \", on top, ç, b, u, c, a, q, l, a, r, a, end text, end color #11accd aiddir.
Bucaq ölçüləri 44 dərəcə, 68 dərəcə və 64 dərəcə olan bir üçbucaq. Hər üç bucaq üçün dərəcə işarəsi vurğulanıb.
Bucaq ölçüləri 60 dərəcə, 60 dərəcə və 60 dərəcə olan bir üçbucaq. Hər üç bucaq üçün dərəcə işarəsi vurğulanıb.

Düzbucaqlı üçbucaqlar

start color #7854ab, start text, D, u, with, \", on top, z, b, u, c, a, q, l, ı, end text, end color #7854ab üçbucağın start color #7854ab, start text, 1, space, b, u, c, a, g, with, \u, on top, ı, n, ı, n, space, d, ə, r, ə, c, ə, space, o, with, \", on top, l, ç, u, with, \", on top, s, u, with, \", on top, space, end text, 90, degrees, comma, end color #7854ab 2 bucağı iti bucaqdır. Aşağıdakı nümunələr start color #7854ab, start text, d, u, with, \", on top, z, b, u, c, a, q, l, ı, space, u, with, \", on top, ç, b, u, c, a, q, l, a, r, a, end text, end color #7854ab aiddir.
Bucaq ölçüləri 90 dərəcə, 45 dərəcə və 45 dərəcə olan bir üçbucaq. 90 dərəcə bucaq işarəsi vurğulanıb.
Bucaq ölçüləri 90 dərəcə, 54 dərəcə və 36 dərəcə olan üçbucaq. 90 dərəcəli bucağın işarəsi vurğulanıb.

Korbucaqlı üçbucaqlar

start color #1fab54, start text, K, o, r, b, u, c, a, q, l, ı, end text, end color #1fab54 üçbucağın start color #1fab54, start text, 9, end text, 0, degrees, minus, d, ə, n, end color #1fab54 start color #1fab54, start text, b, o, with, \", on top, y, u, with, \", on top, k, space, b, i, r, space, b, u, c, a, g, with, \u, on top, ı, end text, end color #1fab542 iti bucağı var. Aşağıdakı nümunələr start color #1fab54, start text, k, o, r, b, u, c, a, q, l, ı, space, u, with, \", on top, ç, b, u, c, a, q, l, a, r, a, end text, end color #1fab54 aiddir.
Bucaq ölçüləri 118 dərəcə, 31 dərəcə və 31 dərəcə olan üçbucaq. 118 dərəcəli bucağın işarəsi vurğulanıb
Bucaq ölçüləri 104 dərəcə, 42 dərəcə və 34 dərəcə olan üçbucaq. 104 dərəcəli bucağın işarəsi vurğulanıb.
Üçbucağın növləri haqqında daha çox şey öyrənmək istəyirsiniz? Bu videonu yoxlayın.
Çalışma 1A
triangle, P, Q, R-ni bucaqlarına görə təsnif edin.
Bucaq ölçüləri 112 dərəcə, 36 dərəcə və 32 dərəcə olan PQR üçbucağı.
Cavablardan birini seçin:
Cavablardan birini seçin:

Bu cür daha çox məsələni sınamaq istəyirsiniz? Bu çalışmanı yoxlayın.

Üçbucaqların tərəflərinə görə növləri

Bərabərtərəfli (düzgün) üçbucaqlar

start color #11accd, start text, B, ə, r, a, b, ə, r, t, ə, r, ə, f, l, i, end text, end color #11accd üçbucağın start color #11accd, start text, u, with, \", on top, ç, space, b, ə, r, a, b, ə, r, space, t, ə, r, ə, f, i, end text, end color #11accd var. Aşağıdakı nümunələr start color #11accd, start text, b, ə, r, a, b, ə, r, t, ə, r, ə, f, l, i, end text, end color #11accd üçbucaqlara aiddir.
Tərəfi 10, 10 və 10 olan üçbucaq.
Tərəfi 2, 2 və 2 olan üçbucaq.

Bərabəryanlı üçbucaqlar

start color #7854ab, start text, B, ə, r, a, b, ə, r, y, a, n, l, ı, end text, end color #7854ab üçbucağın start color #7854ab, start underline, start text, ə, n, space, a, z, ı, end text, end underline, end color #7854ab start color #7854ab, start text, i, k, i, space, b, ə, r, a, b, ə, r, space, t, ə, r, ə, f, i, end text, end color #7854ab olur. Aşağıdakı nümunələr start color #7854ab, start text, b, ə, r, a, b, ə, r, y, a, n, l, ı, end text, end color #7854ab üçbucaqlara aiddir.
Tərəflərinin uzunluqları 5, 5 və 4 olan bir üçbucaq.
Tərəfi 5, 7 və 5 olan üçbucaq.

Müxtəliftərəfli üçbucaqlar

start color #1fab54, start text, M, u, with, \", on top, x, t, ə, l, i, f, t, ə, r, ə, f, l, i, end text, end color #1fab54 üçbucağın start color #1fab54, start text, h, e, ç, space, b, i, r, space, t, ə, r, ə, f, i, end text, end color #1fab54 bərabər olmur. Aşağıdakı nümunələr start color #1fab54, start text, m, u, with, \", on top, x, t, ə, l, i, f, t, ə, r, ə, f, l, i, end text, end color #1fab54 üçbucaqlara aiddir.
Tərəfləri 6, 9 və 7 olan üçbucaq.
Tərəfi 4, 7 və 5 olan üçbucaq.
Çalışma 2A
triangle, P, Q, R-nin tərəflərini müəyyənləşdirin.
PQR üçbucağı. R düz bucağı RP və RQ xətlərinin kəsişməsində yerləşir. RP tərəfinin uzunluğu 5, RQ tərəfinin uzunluğu 12, PQ tərəfinin uzunluğu isə 13-dür.
Uyğun gələn bütün variantları seçin.
Uyğun gələn bütün variantları seçin.

Bu cür daha çox məsələni sınamaq istəyirsiniz? Bu çalışmanı yoxlayın.