If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Əgər vebsayt filtrindən istifadə edirsinizsə *.kastatic.org*.kasandbox.org domenlərinin əngəllənməmiş olduğundan əmin olun.

Əsas məzmun

Simmetriya

Simmetrik fiqurlar və simmetriya xətlərini nəzərdən keçirin.  Daha sonra bəzi praktik məsələləri həll edin.

Simmetriya xətti

Simmetriya xətti elə bir xətdir ki, biz fiquru qatlaya bilər və hər iki tərəfi tamamilə eyni ala bilərik.
Nümunə:
Figuru A xətti ilə bölərsək , aldığımız iki hissə bir-birinin əksi olar.
Bərabəryanlı üçbucağın təpə nöqtəsindən keçən A düz xətti bərabər tərəfləri üçüncü tərəfə birləşdirir.
A xətti simmetriya xəttidir.
Simmetriya xətləri haqqında daha çox öyrənmək istəyirsiniz? Bu videonu yoxlayın.

Simmetrik fiqurlar

Əgər fiqurların ən azı bir simmetriya xətti varsa, onlar simmetrikdir.
Nümunə:
Bu fiqurlar simmetrikdirlər:
Beş bərabər uzunluqlu tərəfi olan və bütün bucaqları bərabər olan fiqur.
Çünki biz fiqura ən azı bir simmetriya xətti çəkə bilərik:
Hər biri mərkəzdən keçərək fiquru iki bərabər hissəyə bölən beş simmetriya oxu ilə həmin beşbucaqlı fiqur.
Simmetrik fiqurlar haqqında daha çox öyrənmək istəyirsiniz? Bu videonu yoxlayın.

Çalışmalar

Çalışma 1
Aşağıdakı fiqurda, hansı simmetriya xəttidir?
Uyğun gələn bütün variantları seçin.
Sol və sağ şaquli tərəfləri paralel olan, lakin yuxarı və aşağı tərəfləri paralel olmayan dördbucaqlı. Sağ tərəfi sol tərəfindən daha uzundur. Yuxarı tərəfi sağa doğru yuxarı qalxır, aşağı tərəfi isə sağa doğru aşağı enir. Bu fiqur A, B və C xətləri tərəfindən hissələrə bölünür. A xətti bu fiquru yuxarı və aşağı olmaqla iki bərabər hissəyə ayıran üfüqi xətdir və bu xətt boyunca qatlandıqda fiqurun yuxarı və aşağı tərəfləri üst-üstə düşür. B xətti bu fiquru sol və sağ olmaqla iki bərabər hissəyə ayırır, lakin bu xətt boyunca qatlandıqda fiqurun sol və sağ tərəfləri üst-üstə düşmür. C xətti dördbucaqlının sol yuxarı təpə nöqtəsindən və sağ aşağı təpə nöqtəsindən keçir, lakin bu fiquru bərabər hissələrə ayırmır.

Daha çox belə məsələ həll etmək istəyirsiniz? Bu tapşırıqları yoxlayın:
Simmetriya xətti və simmetrik fiqurların aydınlaşdırılması
Simmetriya xətti və simmetrik fiqurların çəkilməsi