If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Əgər vebsayt filtrindən istifadə edirsinizsə *.kastatic.org*.kasandbox.org domenlərinin əngəllənməmiş olduğundan əmin olun.

Əsas məzmun

Düz xətt, parça və şüaların icmalı

Xətlərin, parçaların və şüaların əsas anlayışlarını nəzərdən keçirin.  Bəzi praktiki məsələlərdə xətləri, parçaları və şüaları aydınlaşdırın və çəkin.  

Düz xətt, parçaşüa nədir?

Düz xətt hər iki tərəfə bu cür sonsuz uzanır:
Hər ucunda oxları olan əks istiqamətdə kənara yönəlmiş bir xətt.
Parça düz xəttin bir hissəsidir. Onun bur cür başlanğıc və son nöqtələri var:
Hər ucunda nöqtələr olan düz xətt.
Şüa bir nöqtədə başlayır və bir istiqamətdə bu cür sonsuz uzanır:
Ondan uzanan oxla birlikdə nöqtə.
Düz xətt, parça və şüa haqqında daha çox öyrənmək istəyirsiniz? Elədirsə, bu videoya baxın.

Yoxlama testi 1: Düz xətt, parça və şüanı müəyyənləşdirin

Çalışma 1A
Aşağıdakı fiqurlardan hansında qırıq-qırıq xətt şüadır?
Hər fiqurda qırıq-qırıq hissəni tam nəzərə alın.
Cavablardan birini seçin:

Daha çox belə çalışmalar etmək istəyirsiniz? Elədirsə, bu çalışmaya baxın.

Yoxlama testi 2: Düz xətt, parça və şüa çəkin

Çalışma 2A
Biri AD nöqtələrindən, digəri BC nöqtələrindən keçən düz xətt çəkin.
Bunlar düz xətdir, çünki hər birinin
var və
sonsuz uzanırlar.

Daha çox belə çalışmalar etmək istəyirsiniz? Elədirsə, bu çalışmaya baxın.