If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Əgər vebsayt filtrindən istifadə edirsinizsə *.kastatic.org*.kasandbox.org domenlərinin əngəllənməmiş olduğundan əmin olun.

Əsas məzmun

Kəsrlərin bölünməsinin icmalı

Kəsrlərin bölünməsinin ilkin anlayışlarını nəzərdən keçirərək daha çətin tapşırıqları yoxlayın.

Kəsrlərin bölünməsi

Kəsrləri bölünməsi zamanı birinci kəsr olduğu kimi qalır, ikinci kəsr tərs çevrilib bir-birinə vurulur.
Nümunə:
start fraction, 3, divided by, 4, end fraction, start color #e07d10, divided by, end color #e07d10, start fraction, start color #11accd, 2, end color #11accd, divided by, start color #1fab54, 3, end color #1fab54, end fractionequals, start fraction, 3, divided by, 4, end fraction, start color #e07d10, times, end color #e07d10, start fraction, start color #1fab54, 3, end color #1fab54, divided by, start color #11accd, 2, end color #11accd, end fraction
Bir dəfə biz vurma əməli etməliyik, birinci surətlər, daha sonra isə məxrəclər vurulmalıdır.
Misal 1: Adi kəsrlər
start fraction, 3, divided by, 2, end fraction, divided by, start fraction, 8, divided by, 3, end fraction, equals, question mark
start fraction, 8, divided by, 3, end fractionstart fraction, 3, divided by, 8, end fraction kəsrləri qarşılıqlı tərs kəsrlərdir.
Buna görə:
start fraction, 3, divided by, 2, end fraction, divided by, start fraction, 8, divided by, 3, end fraction, equals, start fraction, 3, divided by, 2, end fraction, times, start fraction, 3, divided by, 8, end fraction
empty space, equals, start fraction, 3, times, 3, divided by, 2, times, 8, end fraction
empty space, equals, start fraction, 9, divided by, 16, end fraction
Misal 2: Qarışıq ədədlər
3, start fraction, 1, divided by, 2, end fraction, divided by, 1, start fraction, 1, divided by, 4, end fraction, equals
İndi isə qarışıq ədədləri adi kəsrlərə çevirək.
empty space, 3, start fraction, 1, divided by, 2, end fraction, divided by, 1, start fraction, 1, divided by, 4, end fraction
equals, start fraction, 7, divided by, 2, end fraction, divided by, start fraction, 5, divided by, 4, end fraction
equals, start fraction, 7, divided by, 2, end fraction, dot, start fraction, 4, divided by, 5, end fraction, space, space, space, space, space, space, space, start text, Q, a, r, ş, ı, l, ı, q, l, ı, space, t, ə, r, s, i, n, ə, space, v, u, r, u, l, u, r, point, end text
equals, start fraction, 7, divided by, start color #11accd, 1, end color #11accd, start cancel, 2, end cancel, end fraction, dot, start fraction, start color #11accd, 2, end color #11accd, start cancel, 4, end cancel, divided by, 5, end fraction, space, space, space, space, space, space, space, start text, S, a, d, ə, l, ə, ş, d, i, r, i, l, i, r, point, end text
equals, start fraction, 7, divided by, start color #11accd, 1, end color #11accd, end fraction, dot, start fraction, start color #11accd, 2, end color #11accd, divided by, 5, end fraction
equals, start fraction, 14, divided by, 5, end fraction, start text, space, v, ə, space, y, a, space, end text, 2, start fraction, 4, divided by, 5, end fraction
Daha çox şey öyrənmək istəyirsən kəsrlərin bölünməsi barədə? Bu videonu yoxla.
Kəsrlərin vurulmasını nəzərdən keçirmək istəyirsən? Bu dərsi yoxla.

Çalışmalar

Çalışma 1
  • Hazırki
start fraction, 3, divided by, 5, end fraction, divided by, start fraction, 1, divided by, 9, end fraction, equals, question mark
  • Cavabınız belə olmalıdır
  • 6 kimi bir tam ədəd
  • 3, slash, 5 kimi sadələşdirilmiş düzgün kəsr
  • 7, slash, 4 kimi sadələşdirilməmiş düzgün kəsr
  • 1, space, 3, slash, 4 kimi qarışıq ədəd
  • 0, point, 75 kimi onluq kəsr
  • pinin qatı, 12, k, i, m, i, space, start text, p, i, end text or 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text

Daha çox çalışma sınamaq istəyirsən bu cür? Bu tapşırığı yoxla.