If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Əgər vebsayt filtrindən istifadə edirsinizsə *.kastatic.org*.kasandbox.org domenlərinin əngəllənməmiş olduğundan əmin olun.

Əsas məzmun

Kəsrlərin bölünməsinin icmalı

Kəsrlərin bölünməsinin ilkin anlayışlarını nəzərdən keçirərək daha çətin tapşırıqları yoxlayın.

Kəsrlərin bölünməsi

Kəsrləri bölünməsi zamanı birinci kəsr olduğu kimi qalır, ikinci kəsr tərs çevrilib bir-birinə vurulur.
Nümunə:
34÷23=34×32
Bir dəfə biz vurma əməli etməliyik, birinci surətlər, daha sonra isə məxrəclər vurulmalıdır.
Misal 1: Adi kəsrlər
32÷83=?
8338 kəsrləri qarşılıqlı tərs kəsrlərdir.
Buna görə:
32÷83=32×38
32×38=3×32×8
32×38=916
Misal 2: Qarışıq ədədlər
312÷114=
İndi isə qarışıq ədədləri adi kəsrlərə çevirək.
=312÷114
=72÷54
=7245       Qarşılıqlı tərsinə vurulur.
=712245       Sadələşdirilir.
=7125
=145 və ya 245
Daha çox şey öyrənmək istəyirsən kəsrlərin bölünməsi barədə? Bu videonu yoxla.
Kəsrlərin vurulmasını nəzərdən keçirmək istəyirsən? Bu dərsi yoxla.

Çalışmalar

Çalışma 1
35÷19=?
  • Cavabınız belə olmalıdır
  • 6 kimi bir tam ədəd
  • 3/5 kimi sadələşdirilmiş düzgün kəsr
  • 7/4 kimi sadələşdirilməmiş düzgün kəsr
  • 1 3/4 kimi qarışıq ədəd
  • 0.75 kimi onluq kəsr
  • pinin qatı, 12kimi pi or 2/3 pi

Daha çox çalışma sınamaq istəyirsən bu cür? Bu tapşırığı yoxla.