If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Əgər vebsayt filtrindən istifadə edirsinizsə *.kastatic.org*.kasandbox.org domenlərinin əngəllənməmiş olduğundan əmin olun.

Əsas məzmun

Kəsrlərin bölünməsi: 3/5 ÷ 1/2

İki kəsrin bir-birinə bölərkən birinci kəsr ikinci kəsrin tərsinə vurulur. Bu zaman ilk addım ikinci kəsrin tərsi olan kəsri tapmaqdır (surət məxrəcin yeri dəyişir). Növbədə isə ardıcıllıq olaraq surətləri və məxrəcləri bir-birinə vurmaq lazımdır. Sonda isə ehtiyac yaranarsa, alınmış kəsri sadələşdirmək olar. Sal KhanMonterey Institute for Technology and Education tərəfindən yaradıldı.

Video transkripsiyası