If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Əgər vebsayt filtrindən istifadə edirsinizsə *.kastatic.org*.kasandbox.org domenlərinin əngəllənməmiş olduğundan əmin olun.

Əsas məzmun

Qüvvətlərə giriş

Əsas və qüvvəti necə istifadə etməli olduğunuzu öyrənin.Məsələn: 4 x 4 x 4 x 4 x 4 ifadəsini qüvvətlə yazın.
Qüvvət və əsas bu şəkildə göstərilir.
43
Ədədin yuxarı sağ tərəfində yazılmış balaca ədəd qüvvət adlanır. Qüvvətin altındakı ədəd isə əsas adlanır. Bu nümunədə əsas 4, qüvvət isə 3-dür.
Bu nümunədə isə əsas 7, qüvvət 5-dir:
75
Qüvvət bizə əsası özü-özünə qüvvətdəki ədəd qədər vurmalı olduğumuzu deyir. Bizim nümunəmizdə 43, əsasda olan 4-ü özü-özünə qüvvətdə olan 3 dəfə vurmalı olduğumuzu deyir.
43=4×4×4
Əgər biz bu misalı ədədlərin hasili şəklində yazsaq, onu asanlıqla həll edə bilərik. Gəlin bunu işlədiyimiz nümunə üzərində göstərək:
43=4×4×4
43=16×4
43=64
Qüvvətləri istifadə etməyimizin əsas məqsədi odur ki, biz bu yolla böyük ədədləri daha qısa şəkildə yaza bilərik. Məsələn deyək ki, biz aşağıdakı ədədi ifadə etmək istəyirik.
2×2×2×2×2×2
Belə yazmaq çox uzundur. Bunun əvəzinə biz görə bilərik ki, 2 özü-özünə 6 dəfə vurulub. Bu da o deməkdir ki, biz eyni ifadəni əsasda 2, qüvvətdə isə 6 kimi yaza bilərik.
2×2×2×2×2×2=26
Əla, indi gəlin bəzi misallar həll edib əmin olaq ki, qüvvətləri başa düşmüşük.

Çalışmalar:

Çalışma 1A
7×7×7 -ni qüvvətdən istifadə etməklə yazın.

Tapşırıqlar:

Çalışma 2A
Bərabərsizliyi >,< və ya = ilə tamamlayın.
25
52