If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Əgər vebsayt filtrindən istifadə edirsinizsə *.kastatic.org*.kasandbox.org domenlərinin əngəllənməmiş olduğundan əmin olun.

Əsas məzmun

Qüvvətlərə giriş

Əsas və qüvvəti necə istifadə etməli olduğunuzu öyrənin.Məsələn: 4 x 4 x 4 x 4 x 4 ifadəsini qüvvətlə yazın.
Qüvvət və əsas bu şəkildə göstərilir.
start color #11accd, 4, end color #11accd, start superscript, start color #e07d10, 3, end color #e07d10, end superscript
Ədədin yuxarı sağ tərəfində yazılmış balaca ədəd start color #e07d10, start text, q, u, with, \", on top, v, v, ə, t, end text, end color #e07d10 adlanır. Qüvvətin altındakı ədəd isəstart color #11accd, start text, space, ə, s, a, s, end text, end color #11accd adlanır. Bu nümunədə əsas start color #11accd, 4, end color #11accd, qüvvət isə start color #e07d10, 3, end color #e07d10-dür.
Bu nümunədə isə əsas start color #11accd, 7, end color #11accd, qüvvət start color #e07d10, 5, end color #e07d10-dir:
start color #11accd, 7, end color #11accd, start superscript, start color #e07d10, 5, end color #e07d10, end superscript
Qüvvət bizə əsası özü-özünə qüvvətdəki ədəd qədər vurmalı olduğumuzu deyir. Bizim nümunəmizdə start color #11accd, 4, end color #11accd, start superscript, start color #e07d10, 3, end color #e07d10, end superscript, əsasda olan start color #11accd, 4, end color #11accd-ü özü-özünə qüvvətdə olan start color #e07d10, 3, end color #e07d10 dəfə vurmalı olduğumuzu deyir.
start color #11accd, 4, end color #11accd, start superscript, start color #e07d10, 3, end color #e07d10, end superscript, equals, start color #11accd, 4, end color #11accd, times, start color #11accd, 4, end color #11accd, times, start color #11accd, 4, end color #11accd
Əgər biz bu misalı ədədlərin hasili şəklində yazsaq, onu asanlıqla həll edə bilərik. Gəlin bunu işlədiyimiz nümunə üzərində göstərək:
start color #11accd, 4, end color #11accd, start superscript, start color #e07d10, 3, end color #e07d10, end superscript, equals, start color #11accd, 4, end color #11accd, times, start color #11accd, 4, end color #11accd, times, start color #11accd, 4, end color #11accd
empty space, equals, 16, times, 4
empty space, equals, 64
Qüvvətləri istifadə etməyimizin əsas məqsədi odur ki, biz bu yolla böyük ədədləri daha qısa şəkildə yaza bilərik. Məsələn deyək ki, biz aşağıdakı ədədi ifadə etmək istəyirik.
start color #11accd, 2, end color #11accd, times, start color #11accd, 2, end color #11accd, times, start color #11accd, 2, end color #11accd, times, start color #11accd, 2, end color #11accd, times, start color #11accd, 2, end color #11accd, times, start color #11accd, 2, end color #11accd
Belə yazmaq çox uzundur. Bunun əvəzinə biz görə bilərik ki, start color #11accd, 2, end color #11accd özü-özünə start color #e07d10, 6, end color #e07d10 dəfə vurulub. Bu da o deməkdir ki, biz eyni ifadəni əsasda start color #11accd, 2, end color #11accd, qüvvətdə isə start color #e07d10, 6, end color #e07d10 kimi yaza bilərik.
start color #11accd, 2, end color #11accd, times, start color #11accd, 2, end color #11accd, times, start color #11accd, 2, end color #11accd, times, start color #11accd, 2, end color #11accd, times, start color #11accd, 2, end color #11accd, times, start color #11accd, 2, end color #11accd, equals, start color #11accd, 2, end color #11accd, start superscript, start color #e07d10, 6, end color #e07d10, end superscript
Əla, indi gəlin bəzi misallar həll edib əmin olaq ki, qüvvətləri başa düşmüşük.

Çalışmalar:

Çalışma 1A
  • Hazırki
7, times, 7, times, 7 -ni qüvvətdən istifadə etməklə yazın.

Tapşırıqlar:

Çalışma 2A
  • Hazırki
Bərabərsizliyi is greater than, comma, is less than və ya equals ilə tamamlayın.
2, start superscript, 5, end superscript
5, squared