If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Əgər vebsayt filtrindən istifadə edirsinizsə *.kastatic.org*.kasandbox.org domenlərinin əngəllənməmiş olduğundan əmin olun.

Əsas məzmun

Əməllər sırası icmal

Əməllər sırası ifadələrin necə qiymətləndiriləcəyinə dair bir sıra qaydalardır. Əməllər sırası hamının eyni cavabı almasını təmin edir. Bir çox insan əməllər sırasını MQVBTÇ kimi əzbərləyir (mötərizə, qüvvət, vurma/bölmə və toplama/çıxma).
Əməliyyatlar ardıcıllığı ifadənin necə yerinə yetiriləcəyini təmin edən qaydalardır. Onlar hər kəsin eyni cavab almağını təmin edir.
start color #7854ab, start text, M, end text, end color #7854abötərizə: Əvvəlcə biz mötərizə içindəki əməliyyatları yerinə yetiririk. Məsələn, 2, times, start color #7854ab, left parenthesis, 3, plus, 1, right parenthesis, end color #7854ab, equals, 2, times, 4, equals, 8.
start color #11accd, start text, Q, end text, end color #11accdüvvət: Biz qüvvətə yüksəltməni vurma , bölmə, toplama və ya çıxma əməlindən öncə yerinə yetirməliyik. Məsələn, 2, times, start color #11accd, 3, squared, end color #11accd, equals, 2, times, 9, equals, 18.
start color #1fab54, start text, V, end text, end color #1fab54urma və start color #1fab54, start text, B, end text, end color #1fab54ölmə: Biz vurma və bölmə əməliyyatını toplama və çıxmadan öncə yerinə yetirməliyik.Məsələn , 1, plus, start color #1fab54, 4, divided by, 2, end color #1fab54, equals, 1, plus, 2, equals, 3.
start color #e07d10, start text, T, end text, end color #e07d10oplama və start color #e07d10, start text, Ç, end text, end color #e07d10ıxma: Ən sonda biz toplama və çıxma əməliyyatını yerinə yetiririk.
Çox insan bu əməliyyatları start color #7854ab, start text, M, end text, end color #7854ab, start color #11accd, start text, Q, end text, end color #11accd, start color #1fab54, start text, V, B, end text, end color #1fab54, start color #e07d10, start text, T, Ç, end text, end color #e07d10 kimi yadda saxlayır, "M" mötərizə , "Q" qüvvət və s.
Mühüm qeyd: Eyni tip əməliyyat birdən çoxdursa, onda biz əməliyyatları soldan sağa doğru yerinə yetiririk. Əgər sizin ifadədə çıxma və ya bölmə əməliyyatı soldadırsa (4, minus, 2, plus, 3 və ya 4, divided by, 2, times, 3), onda bu qayda vacibdir(nümunə 3-ə baxarkən bunun niyə vacib olduğunu başa düşəcəksiniz).

Nümunə 1

Qiymətini tapın. 6, times, 4, plus, 2, times, 3.
Mötərizə və ya qüvvətə yüksəltmə yoxdur, ona görə də birbaşa Vurma və bölməyə keçirik.
empty space, 6, times, 4, plus, 2, times, 3{}
equals, start color #28ae7b, 6, times, 4, end color #28ae7b, plus, 2, times, 3start color #1fab54, 6, end color #1fab54start color #1fab54, 4, end color #1fab54-ün hasilini tapırıq.
equals, 24, plus, start color #28ae7b, 2, times, 3, end color #28ae7bstart color #1fab54, 2, end color #1fab54start color #1fab54, 3, end color #1fab54-ün hasilini tapırıq.
equals, start color #e07d10, 24, plus, 6, end color #e07d10start color #e07d10, 24, end color #e07d10start color #e07d10, 6, end color #e07d10-nı toplayırıq.
equals, 30... və bitirdik!
Diqqət: Biz bütün vurma əməllərini toplamadan öncə yerinə yetirdik. Əgər biz 24, plus, 2 əməlini 2, times, 3 əməlindən öncə etsəydik, yanlış cavab tapardıq.

Nümunə 2

Qiymətini tapın. 6, squared, minus, 2, left parenthesis, 5, plus, 1, plus, 3, right parenthesis.
empty space, 6, squared, minus, 2, left parenthesis, 5, plus, 1, plus, 3, right parenthesis{}
equals, 6, squared, minus, 2, left parenthesis, start color #7854ab, 5, plus, 1, plus, 3, end color #7854ab, right parenthesisMötərizənin içini birinci həll edin start color #7854ab, 5, plus, 1, plus, 3, end color #7854ab .
equals, start color #11accd, 6, end color #11accd, start superscript, start color #11accd, 2, end color #11accd, end superscript, minus, 2, left parenthesis, 9, right parenthesisstart color #11accd, 6, squared, end color #11accd tapın, 6, dot, 6, equals, 36 kimi hesablayırıq.
equals, 36, minus, start color #1fab54, 2, left parenthesis, 9, right parenthesis, end color #1fab54start color #1fab54, 2, end color #1fab54start color #1fab54, 9, end color #1fab54-un hasilini tapın.
equals, start color #e07d10, 36, minus, 18, end color #e07d1036-dan 18-i çıxın.
equals, 18... və cavabı tapdıq!

Nümunə 3

Qiymətini tapın. 7, minus, 2, plus, 3.
Bunu düzgün həll etməyin yolu misalı soldan sağa doğru həll etməkdir.
DoğruYanlış
72+3=5+3=8\begin{aligned}&7-2+3\\\\=&5+3\\\\=&8\end{aligned}72+3=75=2\begin{aligned}&7-2+3\\\\=&7-5\\\\=&2\end{aligned}
Yada salın: MQVBTÇ-da toplama çıxmadan əvvəl gəlsə də, bu o demək deyildir ki, biz mütləq çıxmadan öncə toplama etməliyik. Əməliyyatlar ardıcıllığında toplama və çıxma əməlləri eyni "səviyyədədirlər". Eyni qayda vurma və bölmə üçün də doğrudur.
Əməliyyatlar ardıcıllığı haqqında daha çox öyrənmək istəyirsiniz? Bu videonu yoxlayın.

Çalışmalar

Çalışma 1
  • Hazırki
2, plus, 12, divided by, 2, times, 3, equals
  • Cavabınız belə olmalıdır
  • 6 kimi bir tam ədəd
  • 3, slash, 5 kimi sadələşdirilmiş düzgün kəsr
  • 7, slash, 4 kimi sadələşdirilməmiş düzgün kəsr
  • 1, space, 3, slash, 4 kimi qarışıq ədəd
  • 0, point, 75 kimi onluq kəsr
  • pinin qatı, 12, k, i, m, i, space, start text, p, i, end text or 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text

Bunun kimi daha çox misal həll etmək istəyirsiniz? İnkişaf etdirici çalışmalara və daha çətin misallra baxın : Çalışma birÇalışma iki.