If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Əgər vebsayt filtrindən istifadə edirsinizsə *.kastatic.org*.kasandbox.org domenlərinin əngəllənməmiş olduğundan əmin olun.

Əsas məzmun

Rüblərarası aralıq (IQR)

IQR ən aşağıdan yuxarı sıralandiqda dəyərlərin orta 50% -ni təsvir edir. Kənardaxili aralığı (IQR) tapmaq üçün əvvəlcə məlumatların alt və yuxarı yarısının orta hissəsini(medianı) tapın. Bu dəyərlər 1-ci dörddebirlik(Q1) və 3 cu dörddebirlik (Q3) -dir. IQR Q3 və Q1 arasındakı fərqdir. 

Video transkripsiyası