If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Əgər vebsayt filtrindən istifadə edirsinizsə *.kastatic.org*.kasandbox.org domenlərinin əngəllənməmiş olduğundan əmin olun.

Əsas məzmun

Bərabərsizliklərin qrafikə çevrilməsinin təkrarı

Ədəd oxundaki dəyişənlər ilə bərabərsizlikləri qrafikə çevrilməyi təkrarlayın,daha sonra misal üzərində məşq edin.

Bərabərsizliklər

Bərabərsizliklər 2 bərabər olmayan ifadə arasında əlaqəni göstərir
Bərabərsizliyin bəzi nümunələri:
9, is greater than, 7
6, space, start underline, is less than, end underline, space, a, plus, 2
x, is less than, 5

Bərabərsizlik simvolları

SimvolIzah
is greater thanBöyükdür
start underline, is greater than, end underlineBöyükdür və ya bərabərdir
is less thanKiçikdir
start underline, is less than, end underlineKiçikdir və ya bərabərdir

Dəyişənli bərabərsizlikləri qrafikləşdirmək

Biz bərabərsizliyə mümkün həllər göstərmək üçün ədəd oxundan istifadə edə bilərik
Nümunə 1: x, is greater than, 4
x, is greater than, 4 bərabərsizliyi izah edir ki, x 4 -dən böyük istənilən ədəd ola bilər.
Biz ədəd oxunda 4 üzərində açıq dairə qoyaraq və 4-dən böyük ədədləri ştrixləyərək bunu göstərə bilərik.
Nümunə 2: y, space, start underline, is less than, end underline, space, 3
Əgər bizim bərabərsizliyimizdə start underline, is greater than, end underline və ya start underline, is less than, end underline varsa, biz dəyişənin həmin ədədə bərabər ola biləcəyini göstərmək üçün dairəni ştrixləyirik.
Nümunə olaraq, y, space, start underline, is less than, end underline, space, 3 aşağıdakı kimi göstərilir:
Bu ədəd oxu göstərir ki, y 3-ə bərabərdir və ya 3-dən daha kiçikdir.
Bərabərsizliklərin qrafiki haqqında daha çox öyrənmək istəyirsiniz? Bu videonu nəzərdən keçirin.

Çalışmalar

Çalışma 1
  • Hazırki
Aşağıdakı diaqramda göstərilən bərabərsizliyi seçin.
Cavablardan birini seçin:

Bunun kimi daha çox misal həll etmək istəyirsiniz? Bu çalışmaları nəzərdən keçirin:
Qrafikdən bərabərsizliyin təyin edilməsi
Bərabərsizliyin qrafikləşdirilməsi