If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Əgər vebsayt filtrindən istifadə edirsinizsə *.kastatic.org*.kasandbox.org domenlərinin əngəllənməmiş olduğundan əmin olun.

Əsas məzmun

Bərabərsizliklərin qurulması

x>3 kimi bərabərsizliyi ədəd oxunda qurmaq üçün biz birinci hansısa bir ədədin üstündə çevrə çəkirik (məsələn, 3). Sonra isə əgər işarə özündə bərabər işarəsini də daxil edirsə (≥, yaxud ≤), çevrəni rəngləyirik. Əgər işarədə bərabər işarəsi yoxdursa (> və ya<), çevrəni olduğu kimi saxlayırıq. Sonda isə çevrədən bərabərsizliyin ala biləcəyi qiymətlər tərəfinə xətt çəkirik. Sal Khan tərəfindən yaradıldı.

Video transkripsiyası