If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Əgər vebsayt filtrindən istifadə edirsinizsə *.kastatic.org*.kasandbox.org domenlərinin əngəllənməmiş olduğundan əmin olun.

Əsas məzmun

Tənliklərə giriş

Tənliyin və həllinin nə olduğunu öyrənin.

Tənlik nədir?

Tənlik iki ifadənin bərabərliyini göstərən anlayışdır. Məsələn, 5 + 3 ifadəsi 6 + 2 ifadəsinə bərabərdir (çünki onların hər ikisi 8-ə bərabərdir), beləliklə, biz aşağıdakı bərabərliyi yaza bilərik:
5, plus, 3, equals, 6, plus, 2
Bütün tənliklərdə (equals) işarəsi var. equals işarəsi toplama (plus) və ya çıxma (minus) kimi hər hansı bir əməl deyil. Bərabərlik işarəsi bizə nə etməli olduğumuzu bildirmir. O, sadəcə olaraq iki ifadənin bərabər olduğunu bildirir.
6, minus, 2, equals, 3, plus, 1
minus işarəsi 62 ədədləri ilə nə etməli olduğumuzu bildirir: 6-dan 2 çıxmalıyıq. Lakin equals işarəsi 6, minus, 23, plus, 1 ifadələri ilə nə etməli olduğumuzu bildirmir. O, sadəcə olaraq bu iki ifadənin bir-birinə bərabər olduğunu bildirir.
Gəlin ifadə və bərabərlik arasındakı fərqi bilməyimizə əmin olaq.
Bunlardan hansı bərabərlikdir?
Cavablardan birini seçin:

Düzgün bərabərliklər

Baxdığımız bütün bərabərliklər doğru bərabərlikdir, çünki sol tərəfdəki ifadələr sağ tərəfdəki ifadələrə bərabərdir. Yanlış bərabərlikdə equals işarəsi var, lakin iki ifadə bir-birinə bərabər deyil. Məsələn, növbət bərabərlik yanlış bərabərlikdir.
2, plus, 2, equals, 6
Doğru olmayan bərabərliklərdə iki ifadənin bir-birinə bərabər olmadığını göstərmək üçün (does not equal) işarəsindən istifadə edə bilərik.
2, plus, 2, does not equal, 6
Doğru bərabərliyin nə olduğunu anladığımızdan əmin olaq.
Bunlardan hansı düzgün bərabərlikdir?
Uyğun gələn bütün variantları seçin.

Cəbri bərabərliyin həlli

İndiyə qədər baxdığımız bərabərliklərin hər birində sadəcə ədədlər var idi. Lakin bir çox bərabərlikdə həmçinin dəyişənlər də olur. Məsələn x, plus, 2, equals, 6 tənliyində dəyişən var. Dəyişəni olan tənliklər cəbri tənliklər adlanır.
Cəbri bərbərliklər üçün bizim məqsədimiz, əsasən, dəyişənin bərabərliyi düzgün bərabərliyə çevirən qiymətini hesablamaqdır.
x, plus, 2, equals, 6 tənliyində start color #7854ab, x, equals, 4, end color #7854ab qiyməti doğru, start color #ca337c, x, equals, 3, end color #ca337c qiyməti yanlış bərabərliyə səbəb olur.
Doğru bərabərlikYanlış bərabərlik
x+2=64+2=?66=6\begin{aligned} \purpleD x +2 &= 6 \\\\\purpleD{4} +2 &\stackrel{?}{=} 6\\\\6 &= 6 \end{aligned}x+2=63+2=?656\begin{aligned} \maroonD x +2 &= 6\\\\\maroonD{3} +2 &\stackrel{?}{=} 6\\\\5 &\neq 6 \end{aligned}
Bərabərliyin doğru və ya yanlış olduğundan əmin olmadıqda equals, start superscript, question mark, end superscript işarəsindən necə istifadə etdiyimizə diqqət yetirin.
Dəyişənin bərabərliyi doğru edən qiymətinə bərabərliyin həlli deyilir. Məsələn, x, equals, start color #7854ab, 4, end color #7854ab tənliyin həllidir, çünki x, plus, 2, equals, 6 bərabərsizliyini doğru edir.

Gəlin bir neçə nümunəyə nəzər salaq.

Çalışma 1
  • Hazırki
Tənliyin cavabını seçin.
3, plus, g, equals, 10
Cavablardan birini seçin: