If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Əgər vebsayt filtrindən istifadə edirsinizsə *.kastatic.org*.kasandbox.org domenlərinin əngəllənməmiş olduğundan əmin olun.

Əsas məzmun

Bir pilləli vurma və bölmə tənlikləri

"4x = 20" və "y/3 = 7" kimi tənlikləri həll etməyi öyrənin.
Tarazlıq modelinə əsasən biz bilirik ki, tənliyi doğru həll etmək üçün tənliyin hər iki tərəfini bərabərləşdirməliyik.
Bəs tənliyin hər iki tərəfini necə bərabərləşdirə bilərik?

Vurma və bölmə əks riyazi əməllərdir.

Bu nümunədə bölmənin vurmaya necə əks olduğunu görə bilərik:
7 rəqəmini 3-ə vurub, sonra 3-ə bölsək cavab yenə 7 olar.
73÷3=7
Bu nümunədə vurmanın bölməyə necə əks olduğunu görə bilərik.
8 rəqəmini 4-ə bölüb sonra 4-ə vursaq, cavab yenə 8 olar.
8÷44=8

Əks riyazi əməldən istifadə etməklə məchul vuruğun tapılması

Göstərilən tənlikdə t-ni necə tapmaq olar?
6t=54
Tənliyin sol tərəfində ancaq t-nin qalmağını istəyiriksə bunun üçün 6-nı necə silə bilərik?
Vurmanın əks riyazi əməli bölmə olduğu üçün 6-ya bölməliyik.
Hər iki tərəfi 6-ya böldükdə bu alınır:
6t=546t6=546          Hər tərəfi 6-ya böl.t=9          Sadələşdir.

Gəlin həllimizi yoxlayaq

Yaxşı olardı ki, həmişə həllimizi verilmiş bərabərlikdə yerinə qoyub yoxlayaq, əmin olaq ki, səhvimiz yoxdur.
6t=5469=?5454=54
Bəli, t=9 doğru cavabdır!

Əks riyazi əməldən istifadə etməklə məchul bölünənin tapılması

Bir qədər fərqli tənliyi həll etməyə çalışaq:
x5=7
Tənliyin sol tərəfində ancaq x-in qalmağını istəyiriksə bunun üçün 5-i necə silə bilərik?
Bölmənin əks riyazi əməli vurma olduğuna görə hər tərəfi 5-ə vurmalıyıq
Hər tərəfi 5-ə vurduqda bu alınır:
x5=7x55=75          Hər tərəfi 5-ə vur.x=35          Sadələşdir.

Gəlin həllimizi yoxlayaq

x5=7355=?77=7
Bəli, x=35 doğru cavabdır!

Vurma və bölmə olan tənlikləri həll etməyin xülasəsi

Əla! Biz tənlikləri necə həll etməli olduğumuzu öyrəndik. İndi isə etdiklərimizi ümumiləşdirək:
Tənliyin növüNümunəİlk addım
Məchul vuruğun tapılması6t=54Hər tərəfi 6-ya böl.
Məchul bölünənin tapılmasıx5=7Hər tərəfi 5-ə vur.

Tənlikləri həll edək:

A tənliyi
w-ni tapmaq üçün hansı riyazi əməldən istifadə etməliyik?
8w=72
Cavablardan birini seçin:
w=
  • Cavabınız belə olmalıdır
  • 6 kimi bir tam ədəd
  • 3/5 kimi sadələşdirilmiş düzgün kəsr
  • 7/4 kimi sadələşdirilməmiş düzgün kəsr
  • 1 3/4 kimi qarışıq ədəd
  • 0.75 kimi onluq kəsr
  • pinin qatı, 12kimi pi or 2/3 pi