If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Əgər vebsayt filtrindən istifadə edirsinizsə *.kastatic.org*.kasandbox.org domenlərinin əngəllənməmiş olduğundan əmin olun.

Əsas məzmun

Birdəyişənli ifadələrin qiymətləndirilməsi

İzahların, nümunələrin və qiymətləndirməli olduğunuz bir dəyişənli məsələrin qarışığı

Birdəyişənli ifadələrin qiymətləndirilməsi

Gəlin a, plus, 4 ifadəsin hesablayaq. Bunun üçün a-nın qiymətin bilməliyik. Məsələn, start color #11accd, a, equals, 1, end color #11accd olanda, sadəcə start color #11accd, a, end color #11accd-nın yerinə start color #11accd, 1, end color #11accd yazırıq.
a+4=1+4        a-nı 1 ilə dəyişin .=5\begin{aligned} &\blueD a + 4 \\\\ =&\blueD1 + 4~~~~~~~~\blueD{a} \gray{\text{-nı }\blueD{1}\text{ ilə dəyişin }\text{.}} \\\\ =&5 \end{aligned}
Belə ki, a, plus, 4 ifadəsi a, equals, 1 olanda 5-ə bərabərdir.
Asanlıqla start color #11accd, a, equals, 5, end color #11accd olanda a, plus, 4 ifadəsini hesablaya bilərik:
a+4=5+4        a-nı 5 ilə dəyişin .=9\begin{aligned} &\blueD a + 4 \\\\ =&\blueD5 + 4~~~~~~~~\blueD{a} \gray{\text{-nı }\blueD{5}\text{ ilə dəyişin } \text{.}} \\\\ =&9 \end{aligned}
Belə ki, a, plus, 4 ifadəsi a, equals, 5 olanda 9-a bərabərdir.

Vurma ilə olan ifadələrin hesablanması

Sizdən soruşula bilər ki, x, equals, 5 olan şərtdə 3, x-i hesablayın.
Görə bilərsiniz ki, 3 ədədi x-in yanındadır. Bu "3 vurulsun x" deməkdir. Biz bunu ona görə edirik ki, times işarəsi dəyişən x-ə bənzəyir.
Gəlin misalı həll edək.
3x=35        x-i 5 ilə dəyişin .=15\begin{aligned} &3\blueD x \\\\ =& 3 \cdot \blueD5~~~~~~~~\blueD{x}\text{-i } \blueD{5}\text{ ilə dəyişin } \text{.} \\\\ =&15 \end{aligned}
Beləki, 3, x ifadəsi x, equals, 5 olanda 15-ə bərabərdir.

Vurmanı göstərmək üçün yeni yollar

Gördünüz ki, 3 vur start color #11accd, 5, end color #11accd-i 3, times, start color #11accd, 5, end color #11accd əvəzinə 3, dot, start color #11accd, 5, end color #11accd kimi yazdıq? times işarəsinin əvəzinə nöqtə yazmaq vurmanı göstərməyin yeni yoludur:
3, dot, start color #11accd, 5, end color #11accd, equals, 15
Mötərizələr vurma göstərmək üçün də istifadə edilə bilər:
3, left parenthesis, start color #11accd, 5, end color #11accd, right parenthesis, equals, 15
Öyrəndiyimiz vurmanın yeni yollarını ümumiləşdirək.
Əvvəlki yolYeni yol
Dəyişənlə3, times, x3, x
Dəyişənsiz3, times, 53, dot, 5 or 3, left parenthesis, 5, right parenthesis

Yerlərə görə ifadələrin hesablanması

Daha mürəkkəb ifadələr üçün əməliyyatlar sırasına diqqət yetirməyimizə əmin olmalıyıq. Bir nümunəyə nəzər salaq:
start color #11accd, e, equals, 4, end color #11accd olanda 5, plus, 3, e hesablanması:
5+3e=5+34        e-ni 4 ilə dəyişək .=5+12        Birinci vurma (əməliyyat sırasına go¨rə)=17\begin{aligned} &5+3\blueD e \\\\ =&5 + 3 \cdot \blueD 4~~~~~~~~\blueD{e}\gray{\text{-ni } \blueD{4} \text{ ilə dəyişək } \text{.}} \\\\ =&5 + 12 ~~~~~~~~\text{\gray{Birinci vurma (əməliyyat sırasına görə)}} \\\\ =&17 \end{aligned}
Belə ki, 5, plus, 3, e ifadəsi e, equals, 4 olanda 17-yə bərabərdir.
Hesablayarkən əməliyyatlar sırasına diqqət yetirməliyik. Ümumi səhv cavab start color #e84d39, 32, end color #e84d39-dir hansı ki, birinci 3 ilə 5 toplanılaraq 8 alınıb, sonra isə 4-ə vurulma ilə start color #e84d39, 32, end color #e84d39 alınıb.

Gəlin məşq edək!

Çalışma 1
 • Hazırki
9, minus, z ifadəsin z, equals, 4 olanda hesablayın.
 • Cavabınız belə olmalıdır
 • 6 kimi bir tam ədəd
 • 3, slash, 5 kimi sadələşdirilmiş düzgün kəsr
 • 7, slash, 4 kimi sadələşdirilməmiş düzgün kəsr
 • 1, space, 3, slash, 4 kimi qarışıq ədəd
 • 0, point, 75 kimi onluq kəsr
 • pinin qatı, 12, k, i, m, i, space, start text, p, i, end text or 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text

Özünü yoxla

Tapşırıq 1
 • Hazırki
e, equals, 5 olanda e, dot, e, minus, 5, e hesablayın.
 • Cavabınız belə olmalıdır
 • 6 kimi bir tam ədəd
 • 3, slash, 5 kimi sadələşdirilmiş düzgün kəsr
 • 7, slash, 4 kimi sadələşdirilməmiş düzgün kəsr
 • 1, space, 3, slash, 4 kimi qarışıq ədəd
 • 0, point, 75 kimi onluq kəsr
 • pinin qatı, 12, k, i, m, i, space, start text, p, i, end text or 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text