Əgər bu mesajı görürsünüzsə, deməli bu vebsayta giriş mənbələrində problem yaşayırıq deməkdir.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Əsas məzmun

Birdəyişənli ifadələrin qiymətləndirilməsi

İzahların, nümunələrin və qiymətləndirməli olduğunuz bir dəyişənli məsələrin qarışığı

Birdəyişənli ifadələrin qiymətləndirilməsi

Gəlin a+4 ifadəsin hesablayaq. Bunun üçün a-nın qiymətin bilməliyik. Məsələn, a=1 olanda, sadəcə a-nın yerinə 1 yazırıq.
a+4=1+4        a-nı 1 ilə dəyişin .=5
Belə ki, a+4 ifadəsi a=1 olanda 5-ə bərabərdir.
Asanlıqla a=5 olanda a+4 ifadəsini hesablaya bilərik:
a+4=5+4        a-nı 5 ilə dəyişin .=9
Belə ki, a+4 ifadəsi a=5 olanda 9-a bərabərdir.

Vurma ilə olan ifadələrin hesablanması

Sizdən soruşula bilər ki, x=5 olan şərtdə 3x-i hesablayın.
Görə bilərsiniz ki, 3 ədədi x-in yanındadır. Bu "3 vurulsun x" deməkdir. Biz bunu ona görə edirik ki, × işarəsi dəyişən x-ə bənzəyir.
Gəlin misalı həll edək.
3x=35        x-i 5 ilə dəyişin .=15
Beləki, 3x ifadəsi x=5 olanda 15-ə bərabərdir.

Vurmanı göstərmək üçün yeni yollar

Gördünüz ki, 3 vur 5-i 3×5 əvəzinə 35 kimi yazdıq? × işarəsinin əvəzinə nöqtə yazmaq vurmanı göstərməyin yeni yoludur:
35=15
Mötərizələr vurma göstərmək üçün də istifadə edilə bilər:
3(5)=15
Öyrəndiyimiz vurmanın yeni yollarını ümumiləşdirək.
Əvvəlki yolYeni yol
Dəyişənlə3×x3x
Dəyişənsiz3×535 or 3(5)

Yerlərə görə ifadələrin hesablanması

Daha mürəkkəb ifadələr üçün əməliyyatlar sırasına diqqət yetirməyimizə əmin olmalıyıq. Bir nümunəyə nəzər salaq:
e=4 olanda 5+3e hesablanması:
5+3e=5+34        e-ni 4 ilə dəyişə.=5+12        Birinci vurma (əməliyyat sırasına görə)=17
Belə ki, 5+3e ifadəsi e=4 olanda 17-yə bərabərdir.
Hesablayarkən əməliyyatlar sırasına diqqət yetirməliyik. Ümumi səhv cavab 32-dir hansı ki, birinci 3 ilə 5 toplanılaraq 8 alınıb, sonra isə 4-ə vurulma ilə 32 alınıb.

Gəlin məşq edək!

Çalışma 1
9z ifadəsin z=4 olanda hesablayın.
 • Cavabınız belə olmalıdır
 • 6 kimi bir tam ədəd
 • 3/5 kimi sadələşdirilmiş düzgün kəsr
 • 7/4 kimi sadələşdirilməmiş düzgün kəsr
 • 1 3/4 kimi qarışıq ədəd
 • 0.75 kimi onluq kəsr
 • pinin qatı, 12kimi pi or 2/3 pi

Özünü yoxla

Tapşırıq 1
e=5 olanda ee5e hesablayın.
 • Cavabınız belə olmalıdır
 • 6 kimi bir tam ədəd
 • 3/5 kimi sadələşdirilmiş düzgün kəsr
 • 7/4 kimi sadələşdirilməmiş düzgün kəsr
 • 1 3/4 kimi qarışıq ədəd
 • 0.75 kimi onluq kəsr
 • pinin qatı, 12kimi pi or 2/3 pi