If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Əgər vebsayt filtrindən istifadə edirsinizsə *.kastatic.org*.kasandbox.org domenlərinin əngəllənməmiş olduğundan əmin olun.

Əsas məzmun

İkidəyişənli ifadələrin qiymətləndirilməsi

Birdəyişənli ifadələri qiymətləndirməyi öyrənmişdik. İndi isə ikidəyişənli ifadələri öyrənək.
"Khan Academy" video yığan
Evaluating expressions with two variablesVideo mətninə baxın

İkidəyişənli ifadələrin qiymətləndirilməsi

10+2p3r ifadəsini qiymətləndirək. Əvvəlcə pr dəyişənlərinin qiymətini bilmək lazımdır. Məsələn, p=4r=5 olduğu halda ifadəni qiymətləndirmək üçün p yerinə 4r yerinə isə 5 yazarıq:
=10+2p3r
=10+2435
=10+815
=3
Yəni p=4r=5 olduqda 10+2p3r ifadəsi 3-ə bərabərdir.

İndi isə məşq edək

Çalışma 1
a=1b=3 olduğunu nəzərə alaraq 6a+4b6 ifadəsini hesablayın.
  • Cavabınız belə olmalıdır
  • 6 kimi bir tam ədəd
  • 3/5 kimi sadələşdirilmiş düzgün kəsr
  • 7/4 kimi sadələşdirilməmiş düzgün kəsr
  • 1 3/4 kimi qarışıq ədəd
  • 0.75 kimi onluq kəsr
  • pinin qatı, 12kimi pi or 2/3 pi