If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Əgər vebsayt filtrindən istifadə edirsinizsə *.kastatic.org*.kasandbox.org domenlərinin əngəllənməmiş olduğundan əmin olun.

Əsas məzmun

İkidəyişənli ifadələrin qiymətləndirilməsi

Birdəyişənli ifadələri qiymətləndirməyi öyrənmişdik. İndi isə ikidəyişənli ifadələri öyrənək.
"Khan Academy" video yığan
Evaluating expressions with two variablesVideo mətninə baxın

İkidəyişənli ifadələrin qiymətləndirilməsi

10, plus, 2, p, minus, 3, r ifadəsini qiymətləndirək. Əvvəlcə pr dəyişənlərinin qiymətini bilmək lazımdır. Məsələn, start color #11accd, p, equals, 4, end color #11accdstart color #e07d10, r, equals, 5, end color #e07d10 olduğu halda ifadəni qiymətləndirmək üçün start color #11accd, p, end color #11accd yerinə start color #11accd, 4, end color #11accdstart color #e07d10, r, end color #e07d10 yerinə isə start color #e07d10, 5, end color #e07d10 yazarıq:
empty space, 10, plus, 2, start color #11accd, p, end color #11accd, minus, 3, start color #e07d10, r, end color #e07d10
equals, 10, plus, 2, dot, start color #11accd, 4, end color #11accd, minus, 3, dot, start color #e07d10, 5, end color #e07d10
equals, 10, plus, 8, minus, 15
equals, 3
Yəni p, equals, 4r, equals, 5 olduqda 10, plus, 2, p, minus, 3, r ifadəsi 3-ə bərabərdir.

İndi isə məşq edək

Çalışma 1
  • Hazırki
a, equals, 1b, equals, 3 olduğunu nəzərə alaraq 6, a, plus, 4, b, minus, 6 ifadəsini hesablayın.
  • Cavabınız belə olmalıdır
  • 6 kimi bir tam ədəd
  • 3, slash, 5 kimi sadələşdirilmiş düzgün kəsr
  • 7, slash, 4 kimi sadələşdirilməmiş düzgün kəsr
  • 1, space, 3, slash, 4 kimi qarışıq ədəd
  • 0, point, 75 kimi onluq kəsr
  • pinin qatı, 12, k, i, m, i, space, start text, p, i, end text or 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text