If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Əgər vebsayt filtrindən istifadə edirsinizsə *.kastatic.org*.kasandbox.org domenlərinin əngəllənməmiş olduğundan əmin olun.

Əsas məzmun

İki dəyişənli ifadələrin qiymətləndirilməsi: kəsrlər və onluqlar

Biz artıq iki dəyişənli ifadələri araşdırmışıq. İndi onları kəsrlər və onluqlarla etmə zamanıdır.
"Khan Academy" video yığan
Evaluating expressions with two variables: fractions & decimalsVideo mətninə baxın

Gəlin başqa nümunəyə baxaq.

a=12b=6 olduqda 13a112b qiymətləndirin.
=13a112b=13121126        anı 12  iləb-ni 6 ilə  əvəzləyin.=413=0

İndi isə məşq edək

Çalışma 1
y=4z=3 olduqda 32y3+53z qiymətləndirin.
  • Cavabınız belə olmalıdır
  • 6 kimi bir tam ədəd
  • 3/5 kimi sadələşdirilmiş düzgün kəsr
  • 7/4 kimi sadələşdirilməmiş düzgün kəsr
  • 1 3/4 kimi qarışıq ədəd
  • 0.75 kimi onluq kəsr
  • pinin qatı, 12kimi pi or 2/3 pi