If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Əgər vebsayt filtrindən istifadə edirsinizsə *.kastatic.org*.kasandbox.org domenlərinin əngəllənməmiş olduğundan əmin olun.

Əsas məzmun

Dəyişənli ifadələrin yazılması

Daha mürəkkəb ifadələrin yazılmağını öyrənin məsələn, 8 ədədi 7 ilə x-in hasilindən böyükdür.
"Khan Academy" video yığan
Writing expressions with variablesVideo mətninə baxın

Məşq edək!

Sual 1
"7 və x hasilindən 8 ədəd az" mənasını verən ifadəni yazın.

Sual 2
"6 və 3 ilə d hasilinin cəmi" mənasını verən ifadəni yazın.