If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Əgər vebsayt filtrindən istifadə edirsinizsə *.kastatic.org*.kasandbox.org domenlərinin əngəllənməmiş olduğundan əmin olun.

Əsas məzmun

Toplamanın xüsusiyyətləri

Toplamanın yerdəyişmə, qruplaşdırma xassələrini araşdırın.
Bu dərsdə biz üç əsas toplama əməlinin xassələrini öyrənəcəyik. İndi isə sürətlə bu xassələrin icmalına baxaq:
Toplamanın yerdəyişmə qanunu: Toplananların yerini dəyişəndə cəm dəyişmir. Nümunə, 4, plus, 2, equals, 2, plus, 4.
Toplamanın qruplaşdırma qanunu: Yan-yana duran bir neçə toplananı onların cəmi ilə əvəz etdikdə onların cəmi dəyişmir. Nümunə, left parenthesis, 2, plus, 3, right parenthesis, plus, 4, equals, 2, plus, left parenthesis, 3, plus, 4, right parenthesis.
Sıfırın toplama qanunu: 0-ın üzərinə istənilən ədədi əlavə etdikdə cavab elə həmin ədəd olur. Nümunə, 0, plus, 4, equals, 4.

Toplamanın yerdəyişmə qanunu

Toplamanın yerdəyişmə qanununda deyilir ki, toplananların yerini dəyişəndə cəm dəyişmir. Aşağıdakı nümunəyə nəzər yetirək:
4, plus, 2, equals, 2, plus, 4
Diqqətlə baxsaq, görərik ki, toplananların yerinin fərqli olmasına baxmayaraq cəm burda elə 6-a bərabərdir.
Daha çox toplanan əlavə edərək bu misala baxaq:
1, plus, 2, plus, 3, plus, 4, equals, 4, plus, 3, plus, 2, plus, 1
Nümunələrin hansı toplamanın yerdəyişmə qanununa aiddir?
Cavablardan birini seçin:

Toplamanın qruplaşdırma qanunu

Bu qanunda deyilir ki, toplananları qruplaşdırıb ayrıca yazdıqda cəm dəyişmir. Aşağıdakı nümunəyə baxaq:
start color #11accd, left parenthesis, 2, plus, 3, right parenthesis, plus, 4, end color #11accd, equals, start color #e07d10, 2, plus, left parenthesis, 3, plus, 4, right parenthesis, end color #e07d10
Burda biz əvvəlcə mötərizələrə diqqət yetirməliyik. Sol tərəfi ayırıb mötərizədə yazaq:
empty space, start color #11accd, left parenthesis, 2, plus, 3, right parenthesis, plus, 4, end color #11accd
equals, 5, plus, 4
equals, 9
Sonra isə eyni qaydanı sağ tərəfə də tətbiq edək:
empty space, start color #e07d10, 2, plus, left parenthesis, 3, plus, 4, right parenthesis, end color #e07d10
equals, 2, plus, 7
equals, 9
Diqqət etsək, görərik ki, hər iki tərəfdə 9 cavabını aldıq, baxmayaraq ki biz sol tərəfdə 23-ü, sağ tərəfdə isə 34-ü ayrıca qruplaşdırdıq.
Nümunələrin hansı toplamanın qruplaşdırma qanununa aiddir?
Cavablardan birini seçin:

Sıfırın toplanma qanunu

Sıfrın toplama qanununda deyilir ki, istənilən ədədin üzərinə 0 əlavə olunsa, elə həmin ədəd də alınır. Aşağıdakı nümunəyə baxaq:
0, plus, 4, equals, 4
Bu tamamilə düzgündür, çünki 0 "heç bir kəmiyyət" kəsb etmir, buna görə biz 0-a 4 əlavə etsək, 4 olduğu kimi qalacaq.
Bu qanuna görə həmçinin 0-ın o biri toplanandan əvvəl və ya sonra gəlməyinin heç bir fərqi yoxdur. Aşağıdakı nümunədə görə bilərik ki, 0 digər toplanandan sonra gəlir:
6, plus, 0, equals, 6
Nümunələrin hansı sıfırın toplama qanununa aiddir?
Cavablardan birini seçin: