If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Əgər vebsayt filtrindən istifadə edirsinizsə *.kastatic.org*.kasandbox.org domenlərinin əngəllənməmiş olduğundan əmin olun.

Əsas məzmun

Vurmanın xassələri

Vurmanın yerdəyişmə, qruplaşdırma xüsusiyyətlərini araşdırın.
Bu məqalədə biz vurma əməlinin üç əsas xüsusiyyətini öyrənəcəyik. Bu xüsusiyyətlərin qısa icmalı belədir:
Vurmanın yerdəyişdirmə xassəsi: Vuruqların yerini dəyişdikdə hasil dəyişmir. Məsələn, 4, times, 3, equals, 3, times, 4.
Vurmanın qruplaşdırma xassəsi: Vuruqları fərqli şəkildə qruplaşdırdıqda hasil dəyişmir. Məsələn, left parenthesis, 2, times, 3, right parenthesis, times, 4, equals, 2, times, left parenthesis, 3, times, 4, right parenthesis.
Vurmanın eynilik xassəsi: İstənilən ədədin 1-ə hasili özünə bərabərdir. Məsələn, 7, times, 1, equals, 7.

Vurmanın yerdəyişmə xassəsi

Vurmanın yerdəyişmə xassəsinə əsasən deyilir ki, vuruqların yerini dəyişdikdə hasil dəyişmir. Gəlin nümunəyə baxaq:
4, times, 3, equals, 3, times, 4
Gördüyümüz kimi, ardıcıllıq fərqli olsa belə, hər iki hasil 12-dir.
Daha çox vuruğu olan başqa bir nümunəyə baxaq:
1, times, 2, times, 3, times, 4, equals, 4, times, 3, times, 2, times, 1
Burada da hər iki hasil 24-dür.
Aşağıdakılardan hansı vurmanın yerdəyişmə xassəsinə nümunədir?
Cavablardan birini seçin:

Vurmanın qruplaşdırma xassəsi

Vurmanın qruplaşdırma xassəsinə görə vuruqları müxtəlif şəkildə qruplaşdırdıqda hasil dəyişmir. Nümunə:
start color #11accd, left parenthesis, 2, times, 3, right parenthesis, times, 4, end color #11accd, equals, start color #e07d10, 2, times, left parenthesis, 3, times, 4, right parenthesis, end color #e07d10
Burda biz əvvəlcə mötərizələrə diqqət yetirməliyik. Sol tərəfi ayırıb mötərizədə yazaq:
empty space, start color #11accd, left parenthesis, 2, times, 3, right parenthesis, times, 4, end color #11accd
equals, 6, times, 4
equals, 24
Sonra isə eyni qaydanı sağ tərəfə də tətbiq edək:
empty space, start color #e07d10, 2, times, left parenthesis, 3, times, 4, right parenthesis, end color #e07d10
equals, 2, times, 12
equals, 24
Gördüyünüz kimi, ilk olaraq sol tərəfdə 23-ü, sağ tərəfdə isə 34-ü bir-birinə vurmağımıza baxmayaraq, hər iki tərəf 24-ə bərabərdir.
Bunlardan hansı vurmanın qruplaşdırma xassəsinə nümunə ola bilər?
Cavablardan birini seçin:

Vurmanın eynilik xassəsi

Vurmanın eynilik xassəsinə əsasən istənilən ədədin 1-ə hasili özünə bərabərdir. Nümunəyə baxaq:
7, times, 1, equals, 7
Vurmanın yerdəyişmə xassəsinə görə 1-in həmin ədəddən əvvəl və ya sonra gəlməsi nəticəyə təsir etmir. Eynilik xassəsinin aşağıdakı nümunəsində 1 ədəddən əvvəl gəlib:
1, times, 6, equals, 6
Bu nümunələrdən hansı vurmanın eynilik xassəsinə aiddir?
Cavablardan birini seçin: