If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Əgər vebsayt filtrindən istifadə edirsinizsə *.kastatic.org*.kasandbox.org domenlərinin əngəllənməmiş olduğundan əmin olun.

Əsas məzmun

Natural ədədlər və tam ədədlər

Tam ədədlər və natural ədədlər arasındakı fərqi öyrənək. Məsələn, -8 tam ədəddir, yoxsa natural ədəddir?
Əvvəlcə bütöv ədədləri öyrənəcəyik, sonra tam ədədi öyrənəcəyik və eyni zamanda bütöv və tam ədədi düşünərək bitirəcəyik.

Mənfi olmayan ədədlər

Müsbət tam ədədlər 0-da başlayır və sonsuzluğa qədər sayılır:
left brace, 0, comma, 1, comma, 2, comma, 3, comma, 4, comma, 5, comma, 6, comma, 7, comma, 8, comma, 9, comma, 10, comma, 11, point, point, right brace
Açar ideya Bütöv ədədlərə mənfi ədədlər, adi kəsrlər və onlq=uq kəsrlər aid deyil.
8 bütöv ədəddir?
Cavablardan birini seçin:

9749 bütöv ədəddir?
Cavablardan birini seçin:

minus, 5 bütöv ədəddir?
Cavablardan birini seçin:

9, point, 5 bütöv ədəddir?
Cavablardan birini seçin:

start fraction, 5, divided by, 7, end fraction bütöv ədəddir?
Cavablardan birini seçin:

Yaxşı, gəlin tam ədədlərə keçək.

Tam ədədlər

Tam ədədlər bütöv ədədlər kimidir, amma onlara mənfi ədədlər də daxildir.
left brace, point, point, point, minus, 5, comma, minus, 4, comma, minus, 3, comma, minus, 2, comma, minus, 1, comma, 0, comma, 1, comma, 2, comma, 3, comma, 4, comma, 5, point, point, right brace
Açar ideya: Bütöv ədədlər kimi tam ədədlərə də adi kəsrlər və onluq kəsrlər aid deyil.
start fraction, 1, divided by, 3, end fraction bütöv ədəddir?
Cavablardan birini seçin:

7 bütöv ədəddir?
Cavablardan birini seçin:

minus, 9 bütöv ədəddir?
Cavablardan birini seçin:

8, point, 6 tam ədəddir?
Cavablardan birini seçin:

minus, 8, point, 6 tam ədəddir?
Cavablardan birini seçin:

minus, 947 tam ədəddir?
Cavablardan birini seçin:

minus, start fraction, 1, divided by, 3, end fraction tam ədəddir?
Cavablardan birini seçin:

Əla, biz bütöv və tam ədədlərin hamısını öyrəndik, ədədləri sinifləndirməyə hazırıq.

Ədədlərin sinifləndirilməsi

minus, 3 ədədi necə ədəddir?
Uyğun gələn bütün variantları seçin.

5, point, 1 ədədi necə ədəddir?
Uyğun gələn bütün variantları seçin.

12 ədədi necə ədəddir?
Uyğun gələn bütün variantları seçin.

Çətinliyi artırılmış sual

Bütöv ədədlər və tam ədədlər arasındakı əlaqəni ən yaxşı təsvir edən ifadəni seçin.
Cavablardan birini seçin: