Əgər bu mesajı görürsünüzsə, deməli bu vebsayta giriş mənbələrində problem yaşayırıq deməkdir.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Əsas məzmun

Natural ədədlər və tam ədədlər

Tam ədədlər və natural ədədlər arasındakı fərqi öyrənək. Məsələn, -8 tam ədəddir, yoxsa natural ədəddir?
Əvvəlcə bütöv ədədləri öyrənəcəyik, sonra tam ədədi öyrənəcəyik və eyni zamanda bütöv və tam ədədi düşünərək bitirəcəyik.

Mənfi olmayan ədədlər

Müsbət tam ədədlər 0-da başlayır və sonsuzluğa qədər sayılır:
{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11..}
Açar ideya Bütöv ədədlərə mənfi ədədlər, adi kəsrlər və onlq=uq kəsrlər aid deyil.
8 bütöv ədəddir?
Cavablardan birini seçin:

9749 bütöv ədəddir?
Cavablardan birini seçin:

5 bütöv ədəddir?
Cavablardan birini seçin:

9.5 bütöv ədəddir?
Cavablardan birini seçin:

57 bütöv ədəddir?
Cavablardan birini seçin:

Yaxşı, gəlin tam ədədlərə keçək.

Tam ədədlər

Tam ədədlər bütöv ədədlər kimidir, amma onlara mənfi ədədlər də daxildir.
{5,4,3,2,1,0,1,2,3,4,5..}
Açar ideya: Bütöv ədədlər kimi tam ədədlərə də adi kəsrlər və onluq kəsrlər aid deyil.
13 bütöv ədəddir?
Cavablardan birini seçin:

7 bütöv ədəddir?
Cavablardan birini seçin:

9 bütöv ədəddir?
Cavablardan birini seçin:

8.6 tam ədəddir?
Cavablardan birini seçin:

8.6 tam ədəddir?
Cavablardan birini seçin:

947 tam ədəddir?
Cavablardan birini seçin:

13 tam ədəddir?
Cavablardan birini seçin:

Əla, biz bütöv və tam ədədlərin hamısını öyrəndik, ədədləri sinifləndirməyə hazırıq.

Ədədlərin sinifləndirilməsi

3 ədədi necə ədəddir?
Uyğun gələn bütün variantları seçin.

5.1 ədədi necə ədəddir?
Uyğun gələn bütün variantları seçin.

12 ədədi necə ədəddir?
Uyğun gələn bütün variantları seçin.

Çətinliyi artırılmış sual

Bütöv ədədlər və tam ədədlər arasındakı əlaqəni ən yaxşı təsvir edən ifadəni seçin.
Cavablardan birini seçin: