If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Əgər vebsayt filtrindən istifadə edirsinizsə *.kastatic.org*.kasandbox.org domenlərinin əngəllənməmiş olduğundan əmin olun.

Əsas məzmun

Üçbucağın sahəsi

Üçbucağın sahəsi oturacaq vur hündürlüyün yarısına bərabərdir. 

Üçbucağın sahəsinin niyə A, equals, start fraction, 1, divided by, 2, end fraction, b, h olmasına dair anlayış

Düsturun əhəmiyyətini anlamaq üçün, nöqtəni sağa doğru sürüşdürün:
Budur! Siz üçbucağın sahəsindən iki dəfə böyük düzbucaqlı çəkdiniz! Düzbucaqlının sahəsi b, h, equals, 4, times, 5, equals, 20 kvadrat vahiddir, deməli üçbucağın sahəsi start fraction, 1, divided by, 2, end fraction, b, h, equals, start fraction, 1, divided by, 2, end fraction, times, 4, times, 5, equals, 10 kvadrat vahid olacaq.
Əsas anlayış: Üçbucağın sahəsi onun ətrafındakı düzbucaqlının sahəsinin yarısı qədərdir, buna görə üçbucağın sahəsi oturacaq və hündürlüyün hasilinin yarısına bərabərdir.

Yoxlama tapşırığı 1

Üçbucağın sahəsi nə qədərdir?
Düsturu xatırlamanıza kömək etməsi üçün nöqtəni sürüşdürün.
 • Cavabınız belə olmalıdır
 • 6 kimi bir tam ədəd
 • 3, slash, 5 kimi sadələşdirilmiş düzgün kəsr
 • 7, slash, 4 kimi sadələşdirilməmiş düzgün kəsr
 • 1, space, 3, slash, 4 kimi qarışıq ədəd
 • 0, point, 75 kimi onluq kəsr
 • pinin qatı, 12, k, i, m, i, space, start text, p, i, end text or 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
vahidsquared

Yoxlama tapşırığı 2: düzbucaqlı üçbucaq

Üçbucağın sahəsi nə qədərdir?
Düsturu xatırlamanıza kömək etməsi üçün nöqtəni sürüşdürün.
 • Cavabınız belə olmalıdır
 • 6 kimi bir tam ədəd
 • 3, slash, 5 kimi sadələşdirilmiş düzgün kəsr
 • 7, slash, 4 kimi sadələşdirilməmiş düzgün kəsr
 • 1, space, 3, slash, 4 kimi qarışıq ədəd
 • 0, point, 75 kimi onluq kəsr
 • pinin qatı, 12, k, i, m, i, space, start text, p, i, end text or 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
vahidsquared

Yoxlama tapşırığı 3: yandan asılı bir təpə

Üçbucağın sahəsi nə qədərdir?
Düsturu xatırlamanıza kömək etməsi üçün nöqtəni sürüşdürün.
 • Cavabınız belə olmalıdır
 • 6 kimi bir tam ədəd
 • 3, slash, 5 kimi sadələşdirilmiş düzgün kəsr
 • 7, slash, 4 kimi sadələşdirilməmiş düzgün kəsr
 • 1, space, 3, slash, 4 kimi qarışıq ədəd
 • 0, point, 75 kimi onluq kəsr
 • pinin qatı, 12, k, i, m, i, space, start text, p, i, end text or 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
vahidsquared