If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Əgər vebsayt filtrindən istifadə edirsinizsə *.kastatic.org*.kasandbox.org domenlərinin əngəllənməmiş olduğundan əmin olun.

Əsas məzmun

Üçbucağın sahəsi

Üçbucağın sahəsi oturacaq vur hündürlüyün yarısına bərabərdir. 

Üçbucağın sahəsinin niyə A=12bh olmasına dair anlayış

Düsturun əhəmiyyətini anlamaq üçün, nöqtəni sağa doğru sürüşdürün:
Budur! Siz üçbucağın sahəsindən iki dəfə böyük düzbucaqlı çəkdiniz! Düzbucaqlının sahəsi bh=4×5=20 kvadrat vahiddir, deməli üçbucağın sahəsi 12bh=12×4×5=10 kvadrat vahid olacaq.
Əsas anlayış: Üçbucağın sahəsi onun ətrafındakı düzbucaqlının sahəsinin yarısı qədərdir, buna görə üçbucağın sahəsi oturacaq və hündürlüyün hasilinin yarısına bərabərdir.

Yoxlama tapşırığı 1

Üçbucağın sahəsi nə qədərdir?
Düsturu xatırlamanıza kömək etməsi üçün nöqtəni sürüşdürün.
 • Cavabınız belə olmalıdır
 • 6 kimi bir tam ədəd
 • 3/5 kimi sadələşdirilmiş düzgün kəsr
 • 7/4 kimi sadələşdirilməmiş düzgün kəsr
 • 1 3/4 kimi qarışıq ədəd
 • 0.75 kimi onluq kəsr
 • pinin qatı, 12kimi pi or 2/3 pi
vahid2

Yoxlama tapşırığı 2: düzbucaqlı üçbucaq

Üçbucağın sahəsi nə qədərdir?
Düsturu xatırlamanıza kömək etməsi üçün nöqtəni sürüşdürün.
 • Cavabınız belə olmalıdır
 • 6 kimi bir tam ədəd
 • 3/5 kimi sadələşdirilmiş düzgün kəsr
 • 7/4 kimi sadələşdirilməmiş düzgün kəsr
 • 1 3/4 kimi qarışıq ədəd
 • 0.75 kimi onluq kəsr
 • pinin qatı, 12kimi pi or 2/3 pi
vahid2

Yoxlama tapşırığı 3: yandan asılı bir təpə

Üçbucağın sahəsi nə qədərdir?
Düsturu xatırlamanıza kömək etməsi üçün nöqtəni sürüşdürün.
 • Cavabınız belə olmalıdır
 • 6 kimi bir tam ədəd
 • 3/5 kimi sadələşdirilmiş düzgün kəsr
 • 7/4 kimi sadələşdirilməmiş düzgün kəsr
 • 1 3/4 kimi qarışıq ədəd
 • 0.75 kimi onluq kəsr
 • pinin qatı, 12kimi pi or 2/3 pi
vahid2