If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Əgər vebsayt filtrindən istifadə edirsinizsə *.kastatic.org*.kasandbox.org domenlərinin əngəllənməmiş olduğundan əmin olun.

Əsas məzmun

Səthin sahəsi gözdən keçirmə

Səthin sahəsini gözdən keçirin və praktika məsələlərini yoxlayın.

Səthin sahəsi nədir?

Səthin sahəsi fəza fiqurunun xaricini əhatə edən sahəyə deyilir.

Səthin sahəsinin tapılması

Səthin sahəsini tapmaq üçün fəza fiqurunun hər bir üzünün sahəsini toplayırıq.
Səthin sahəsinin tapılması haqqında daha çox öyrənmək istəyirsiniz? Yoxlayın bu videonu.

Nümunə: Düzbucaqlı prizma

Aşağıda verilən düzgün düzbucaqlı prizmanın səthinin sahəsini tapın.
Gəlin düzbucaqlı prizmanın açılışını çəkək.
Hər bir tərəfin uzunluğu 4, eni 1.5-dir.
Düzbucaqlının sahəsi=uzunluqen=41.5=6
Hər iki tərəfin ümumi sahəsi 26=12.
Aşağı və yuxarı tərəflərin hər ikisinin uzunluğu 4, eni 5-dir .
Düzbucaqlının sahəsi=uzunluqen=45=20
Yuxarı və aşağı tərəfin ümumi sahəsi 220=40.
Qabaq və arxa tərəflərin hər ikisinin uzunluğu 1.5, eni 5-dir
Düzbucaqlının sahəsi=uzunluqen=1.55=7.5
Ön və arxa tərəfin ümumi sahəsi 27.5=15.
Gəlin səthin sahəsini tapmaq üçün sahələri toplayaq.
Səthin sahəsi=12+40+15=67
Düzbucaqlı prizmanın səthinin sahəsi 67 vahid2-dir.

Yoxlama tapşırığı

Çalışma 1
Aşağıda verilmiş kvadrat piramidanın səthinin sahəsini tapın.
  • Cavabınız belə olmalıdır
  • 6 kimi bir tam ədəd
  • 3/5 kimi sadələşdirilmiş düzgün kəsr
  • 7/4 kimi sadələşdirilməmiş düzgün kəsr
  • 1 3/4 kimi qarışıq ədəd
  • 0.75 kimi onluq kəsr
  • pinin qatı, 12kimi pi or 2/3 pi
vahid2

Daha çox səth sahəsi çalışmaları görmək istəyirsiniz? Yoxlayın bu tapşırığı.