If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Əgər vebsayt filtrindən istifadə edirsinizsə *.kastatic.org*.kasandbox.org domenlərinin əngəllənməmiş olduğundan əmin olun.

Əsas məzmun

Səthin sahəsi gözdən keçirmə

Səthin sahəsini gözdən keçirin və praktika məsələlərini yoxlayın.

Səthin sahəsi nədir?

Səthin sahəsi fəza fiqurunun xaricini əhatə edən sahəyə deyilir.

Səthin sahəsinin tapılması

Səthin sahəsini tapmaq üçün fəza fiqurunun hər bir üzünün sahəsini toplayırıq.
Səthin sahəsinin tapılması haqqında daha çox öyrənmək istəyirsiniz? Yoxlayın bu videonu.

Nümunə: Düzbucaqlı prizma

Aşağıda verilən düzgün düzbucaqlı prizmanın səthinin sahəsini tapın.
Gəlin düzbucaqlı prizmanın açılışını çəkək.
Hər bir tərəfin uzunluğu 4, eni 1, point, 5-dir.
Du¨zbucaqlının sahəsi=uzunluqen=41.5=6\begin{aligned} \text{Düzbucaqlının sahəsi} &= \text{uzunluq} \cdot \text{en}\\\\ &= 4 \cdot 1.5\\\\ &= {6} \\\\ \end{aligned}
Hər iki tərəfin ümumi sahəsi 2, dot, 6, equals, start color #11accd, 12, end color #11accd.
Aşağı və yuxarı tərəflərin hər ikisinin uzunluğu 4, eni 5-dir .
Du¨zbucaqlının sahəsi=uzunluqen=45=20\begin{aligned} \text{Düzbucaqlının sahəsi} &= \text{uzunluq} \cdot \text{en}\\\\ &= 4 \cdot 5\\\\ &= {20} \\\\ \end{aligned}
Yuxarı və aşağı tərəfin ümumi sahəsi 2, dot, 20, equals, start color #1fab54, 40, end color #1fab54.
Qabaq və arxa tərəflərin hər ikisinin uzunluğu 1, point, 5, eni 5-dir
Du¨zbucaqlının sahəsi=uzunluqen=1.55=7.5\begin{aligned} \text{Düzbucaqlının sahəsi} &= \text{uzunluq} \cdot \text{en}\\\\ &= 1.5 \cdot 5\\\\ &= {7.5} \\\\ \end{aligned}
Ön və arxa tərəfin ümumi sahəsi 2, dot, 7, point, 5, equals, start color #e07d10, 15, end color #e07d10.
Gəlin səthin sahəsini tapmaq üçün sahələri toplayaq.
Səthin sahəsi=12+40+15=67\begin{aligned} \text{Səthin sahəsi} &= \blueD{12}+ \greenD{40} + \goldD{15} \\\\ &= 67\\\\ \end{aligned}
Düzbucaqlı prizmanın səthinin sahəsi 67 vahidsquared-dir.

Yoxlama tapşırığı

Çalışma 1
  • Hazırki
Aşağıda verilmiş kvadrat piramidanın səthinin sahəsini tapın.
  • Cavabınız belə olmalıdır
  • 6 kimi bir tam ədəd
  • 3, slash, 5 kimi sadələşdirilmiş düzgün kəsr
  • 7, slash, 4 kimi sadələşdirilməmiş düzgün kəsr
  • 1, space, 3, slash, 4 kimi qarışıq ədəd
  • 0, point, 75 kimi onluq kəsr
  • pinin qatı, 12, k, i, m, i, space, start text, p, i, end text or 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
vahidsquared

Daha çox səth sahəsi çalışmaları görmək istəyirsiniz? Yoxlayın bu tapşırığı.