If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Əgər vebsayt filtrindən istifadə edirsinizsə *.kastatic.org*.kasandbox.org domenlərinin əngəllənməmiş olduğundan əmin olun.

Əsas məzmun

Çoxüzlü şəbəkələrinə giriş

Şübhəsizki, "çoxüzlü şəbəkələri" sözü insan yeyən, çoxlu başı olan balıq haqqında pis elmi film başlığına bənzəyir. Amma həqiqətdə, çoxüzlü şəbəkələri sadəcə 3 ölçülü fiqurlara ətrafındakı 2 ölçülü fiqurlardır, eynən hədiyyə paketinə örtülmüş kağız kimi. Sal Khan tərəfindən yaradıldı.

Video transkripsiyası