If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Əgər vebsayt filtrindən istifadə edirsinizsə *.kastatic.org*.kasandbox.org domenlərinin əngəllənməmiş olduğundan əmin olun.

Əsas məzmun

Qutunun səthinin sahəsi (kub)

Səthin sahəsi 3 ölçülü fiqurda hər bir üzün (və ya səthin) sahəsinin cəmidir. Kubun 6 düzbucaqlı səthi var. Kubun səthinin sahəsini tapmaq üçün, 6 üzün səthinin sahəsini toplayın. Biz həmçinin prizmanın uzunluğunu (l), enini (w) və hündürlüyünü (h) adlandıra bilər və səthin sahəsini tapmaq üçün verilmiş düsturdan, SA=2lw+2lh+2hw, istifadə edə bilərik.

Video transkripsiyası