If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Əgər vebsayt filtrindən istifadə edirsinizsə *.kastatic.org*.kasandbox.org domenlərinin əngəllənməmiş olduğundan əmin olun.

Əsas məzmun

Vahid: Mənfi ədədlər

Bu bölmə haqqında

Mənfi ədədlər bizim dünyanı və riyaziyyatı anlamağımız üçün vacibdir. Hər hansısa bir fikrin "mənfi" olması çox vaxt "pis" qəbul edilir. Mənfi ədədlər nəinki yaxşıdır hətta əyləncəlidir! Gəlin bu dərsə birlikdə baxaq və necə təyin olunduqlarını, təfsir edildiklərini və tətbiq olunduqlarını görək. Mütləq dəyər mənfi ədədin müsbət ədəd kimi ifadə olunmuş formasıdır. Çaşqınlıq yarandı? Yaranmasın? Arxandayıq.
Bu dərslərdə inkişaf etdirdiyin bölmələri müəyyənləşdir:
Bu dərsdə inkişaf etdirdiyin bölmələri müəyyənləşdir:
Bu dərsdə inkişaf etdirdiyin bölmələri müəyyənləşdir:
Bu dərsdə inkişaf etdirdiyin bölmələri müəyyənləşdir:
Bu dərsdə inkişaf etdirdiyin bölmələri müəyyənləşdir:
Bu 14 sualla Mənfi ədədlər mövzularını necə başa düşdüyünü yoxla