If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Əgər vebsayt filtrindən istifadə edirsinizsə *.kastatic.org*.kasandbox.org domenlərinin əngəllənməmiş olduğundan əmin olun.

Əsas məzmun

Faizlərin, adi kəsr və onluq kəsrlərin çevrilməsi.

Məsələn, 50%-in, 1/2-nin və 0,5-in necə bərabər olduğunu öyrənin.
Faiz, kəsr və onluq kəsrlər rəqəmləri müxtəlif şəkildə yazmağın yollarıdır. Məsələn, aşağıdakılar bir-birinə bərabərdir:
Faiz | Kəsr | Onluq kəsr :-::-::-: 50, percent | start fraction, 1, divided by, 2, end fraction | 0, comma, 5
Məsələn, danışıqda biz deyə bilərik ki, Anar pizzanın 50, percent-ni və ya start fraction, 1, divided by, 2, end fraction hissəsini və yaxud 0, comma, 5 hissəsini yedi. Hər üç ifadə eyni mənanı ifadə edir.
Bu yazıda biz faiz, kəsr və onluq kəsrləri nece çevirməli olduğumuzu öyrənəcəyik.

Faizi kəsr, kəsri faizə çevirmək

Faizin kəsrə çevirməsi

Gəlin bir misala baxaq,15, percent -i düzgün kəsrə çevirək.
15%=15100faizi kəsr şəklində yazaq=15÷5100÷5su¨rət və məxrəci 5-ə bo¨lək=320sadələşdirək\begin{aligned} 15\% &= \dfrac{{15}}{100} &\small{\gray{\text{faizi kəsr şəklində yazaq}}} \\\\\\\\ &= \dfrac{15 \div 5}{100 \div 5} &\small{\gray{\text{sürət və məxrəci 5-ə bölək}}}\\\\\\\\ &= \dfrac{3}{20} &\small{\gray{\text{sadələşdirək}}} \end{aligned}
Biz tapdıq ki, 15, percent start fraction, 3, divided by, 20, end fraction-ə bərabərdir.
Çalışma 1A
44, percent -i düzgün kəsrə çevirin.
 • Cavabınız belə olmalıdır
 • 3, slash, 5 kimi sadələşdirilmiş düzgün kəsr
 • 7, slash, 4 kimi sadələşdirilməmiş düzgün kəsr

Kəsrin faizə çevrilməsi

Gəlin start fraction, 3, divided by, 5, end fraction -ü faizə çevirək. Əsas məsələ start fraction, 3, divided by, 5, end fraction-ü məxrəci 100 olan kəsrə çevirməkdir. Bunun üçün bilməliyik ki, nəyi 5-ə vurduqda 100 alınır.
5, times, start color #11accd, question mark, end color #11accd, equals, 100
Axtarılan rəqəm 100, divided by, 5, equals, start color #11accd, 20, end color #11accd:-dir.
5, times, start color #11accd, 20, end color #11accd, equals, 100
İndi isə start fraction, 3, divided by, 5, end fraction-ü faizə çevirə bilərik.
35=3×205×20məxrəci 100-ə gətiririk=60100sadələşdiririk=60%faiz kimi yazırıq\begin{aligned} \dfrac35 &= \dfrac{{3 \times \blueD{20}}}{5 \times \blueD{20}} &\small{\gray{\text{məxrəci 100-ə gətiririk}}} \\\\\\\\ &= \dfrac{60}{100} &\small{\gray{\text{sadələşdiririk}}}\\\\\\\\ &= 60\% &\small{\gray{\text{faiz kimi yazırıq}}} \end{aligned}
Biz tapdıq ki, start fraction, 3, divided by, 5, end fraction 60, percent -ə bərabərdir.
Çalışma 1B
start fraction, 12, divided by, 25, end fraction-ni faizə çevirin.
 • Cavabınız belə olmalıdır
 • 6 kimi bir tam ədəd
 • 3, slash, 5 kimi sadələşdirilmiş düzgün kəsr
 • 7, slash, 4 kimi sadələşdirilməmiş düzgün kəsr
 • 1, space, 3, slash, 4 kimi qarışıq ədəd
 • 0, point, 75 kimi onluq kəsr
 • pinin qatı, 12, k, i, m, i, space, start text, p, i, end text or 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
percent

Faizin onluq kəsrə, onluq kəsrin faizə çevrilməsi

Faizin onluq kəsrə çevrilməsi

Gəlin 8, percent-i onluq kəsrə çevirək.
8%=8100Faizi kəsr kimi yazaq=0.088100yu¨zdə səkkiz\begin{aligned} 8\% &= \dfrac{{8}}{100} &\small{\gray{\text{Faizi kəsr kimi yazaq}}} \\\\\\\\ &= 0.08 &\small{\gray{\dfrac{8}{100}\text{yüzdə səkkiz}}}\end{aligned}
Tapdıq ki, 8, percent 0, comma, 08-ə bərabərdir.

Sınaqdan keçir:

Çalışma 2A
 • Hazırki
4, percent-i onluq kəsrə çevirin.
 • Cavabınız belə olmalıdır
 • 6 kimi bir tam ədəd
 • 3, slash, 5 kimi sadələşdirilmiş düzgün kəsr
 • 7, slash, 4 kimi sadələşdirilməmiş düzgün kəsr
 • 1, space, 3, slash, 4 kimi qarışıq ədəd
 • 0, point, 75 kimi onluq kəsr
 • pinin qatı, 12, k, i, m, i, space, start text, p, i, end text or 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text

Onluq kəsrin faizə çevrilməsi

Gəlin 0, comma, 05-i faizə çevirək:
0,05=5100yu¨zdə beşi=5%faiz kimi yazaq\begin{aligned} 0,05 &= \dfrac{{5}}{100} &\small{\gray{\text{yüzdə beşi}}} \\\\\\\\ &= 5\% &\small{\gray{\text{faiz kimi yazaq}}}\end{aligned}
Biz tapdıq ki,0, comma, 05 5, percent -ə bərabərdir.
Çalışma 2C
0, comma, 14-ü faizə çevirin.
 • Cavabınız belə olmalıdır
 • 6 kimi bir tam ədəd
 • 3, slash, 5 kimi sadələşdirilmiş düzgün kəsr
 • 7, slash, 4 kimi sadələşdirilməmiş düzgün kəsr
 • 1, space, 3, slash, 4 kimi qarışıq ədəd
 • 0, point, 75 kimi onluq kəsr
 • pinin qatı, 12, k, i, m, i, space, start text, p, i, end text or 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
percent

Onluq kəsr ondabirdədirsə, faizə çevirmək bir az çaşdırcı ola bilər. Gəlin görək necə edirsiniz.

Sınaqdan keçir:

Çalışma 2D
 • Hazırki
0, comma, 3-ü faizə çevirin.
 • Cavabınız belə olmalıdır
 • 6 kimi bir tam ədəd
 • 3, slash, 5 kimi sadələşdirilmiş düzgün kəsr
 • 7, slash, 4 kimi sadələşdirilməmiş düzgün kəsr
 • 1, space, 3, slash, 4 kimi qarışıq ədəd
 • 0, point, 75 kimi onluq kəsr
 • pinin qatı, 12, k, i, m, i, space, start text, p, i, end text or 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
percent

Çalışmalar:

Çalışma 3A
 • Hazırki
0, comma, 82-ni faiz kimi yazın.
 • Cavabınız belə olmalıdır
 • 6 kimi bir tam ədəd
 • 3, slash, 5 kimi sadələşdirilmiş düzgün kəsr
 • 7, slash, 4 kimi sadələşdirilməmiş düzgün kəsr
 • 1, space, 3, slash, 4 kimi qarışıq ədəd
 • 0, point, 75 kimi onluq kəsr
 • pinin qatı, 12, k, i, m, i, space, start text, p, i, end text or 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
percent