If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Əgər vebsayt filtrindən istifadə edirsinizsə *.kastatic.org*.kasandbox.org domenlərinin əngəllənməmiş olduğundan əmin olun.

Əsas məzmun

Faizlərin, adi kəsr və onluq kəsrlərin çevrilməsi.

Məsələn, 50%-in, 1/2-nin və 0,5-in necə bərabər olduğunu öyrənin.
Faiz, kəsr və onluq kəsrlər rəqəmləri müxtəlif şəkildə yazmağın yollarıdır. Məsələn, aşağıdakılar bir-birinə bərabərdir:
Faiz | Kəsr | Onluq kəsr :-::-::-: 50% | 12 | 0,5
Məsələn, danışıqda biz deyə bilərik ki, Anar pizzanın 50%-ni və ya 12 hissəsini və yaxud 0,5 hissəsini yedi. Hər üç ifadə eyni mənanı ifadə edir.
Bu yazıda biz faiz, kəsr və onluq kəsrləri nece çevirməli olduğumuzu öyrənəcəyik.

Faizi kəsr, kəsri faizə çevirmək

Faizin kəsrə çevirməsi

Gəlin bir misala baxaq,15% -i düzgün kəsrə çevirək.
15%=15100faizi kəsr şəklində yazaq=15÷5100÷5sürət və məxrəci 5-ə bölək=320sadələşdirək
Biz tapdıq ki, 15% 320-ə bərabərdir.
Çalışma 1A
44% -i düzgün kəsrə çevirin.
 • Cavabınız belə olmalıdır
 • 3/5 kimi sadələşdirilmiş düzgün kəsr
 • 7/4 kimi sadələşdirilməmiş düzgün kəsr

Kəsrin faizə çevrilməsi

Gəlin 35 -ü faizə çevirək. Əsas məsələ 35-ü məxrəci 100 olan kəsrə çevirməkdir. Bunun üçün bilməliyik ki, nəyi 5-ə vurduqda 100 alınır.
5×?=100
Axtarılan rəqəm 100÷5=20:-dir.
5×20=100
İndi isə 35-ü faizə çevirə bilərik.
35=3×205×20məxrəci 100-ə gətiririk=60100sadələşdiririk=60%faiz kimi yazırıq
Biz tapdıq ki, 35 60% -ə bərabərdir.
Çalışma 1B
1225-ni faizə çevirin.
 • Cavabınız belə olmalıdır
 • 6 kimi bir tam ədəd
 • 3/5 kimi sadələşdirilmiş düzgün kəsr
 • 7/4 kimi sadələşdirilməmiş düzgün kəsr
 • 1 3/4 kimi qarışıq ədəd
 • 0.75 kimi onluq kəsr
 • pinin qatı, 12kimi pi or 2/3 pi
%

Faizin onluq kəsrə, onluq kəsrin faizə çevrilməsi

Faizin onluq kəsrə çevrilməsi

Gəlin 8%-i onluq kəsrə çevirək.
8%=8100Faizi kəsr kimi yazaq=0.088100yüzdə səkkiz
Tapdıq ki, 8% 0,08-ə bərabərdir.

Sınaqdan keçir:

Çalışma 2A
4%-i onluq kəsrə çevirin.
 • Cavabınız belə olmalıdır
 • 6 kimi bir tam ədəd
 • 3/5 kimi sadələşdirilmiş düzgün kəsr
 • 7/4 kimi sadələşdirilməmiş düzgün kəsr
 • 1 3/4 kimi qarışıq ədəd
 • 0.75 kimi onluq kəsr
 • pinin qatı, 12kimi pi or 2/3 pi

Onluq kəsrin faizə çevrilməsi

Gəlin 0,05-i faizə çevirək:
0,05=5100yüzdə beşi=5%faiz kimi yazaq
Biz tapdıq ki,0,05 5% -ə bərabərdir.
Çalışma 2C
0,14-ü faizə çevirin.
 • Cavabınız belə olmalıdır
 • 6 kimi bir tam ədəd
 • 3/5 kimi sadələşdirilmiş düzgün kəsr
 • 7/4 kimi sadələşdirilməmiş düzgün kəsr
 • 1 3/4 kimi qarışıq ədəd
 • 0.75 kimi onluq kəsr
 • pinin qatı, 12kimi pi or 2/3 pi
%

Onluq kəsr ondabirdədirsə, faizə çevirmək bir az çaşdırcı ola bilər. Gəlin görək necə edirsiniz.

Sınaqdan keçir:

Çalışma 2D
0,3-ü faizə çevirin.
 • Cavabınız belə olmalıdır
 • 6 kimi bir tam ədəd
 • 3/5 kimi sadələşdirilmiş düzgün kəsr
 • 7/4 kimi sadələşdirilməmiş düzgün kəsr
 • 1 3/4 kimi qarışıq ədəd
 • 0.75 kimi onluq kəsr
 • pinin qatı, 12kimi pi or 2/3 pi
%

Çalışmalar:

Çalışma 3A
0,82-ni faiz kimi yazın.
 • Cavabınız belə olmalıdır
 • 6 kimi bir tam ədəd
 • 3/5 kimi sadələşdirilmiş düzgün kəsr
 • 7/4 kimi sadələşdirilməmiş düzgün kəsr
 • 1 3/4 kimi qarışıq ədəd
 • 0.75 kimi onluq kəsr
 • pinin qatı, 12kimi pi or 2/3 pi
%